Fons d'inversió

Descripció

El Fons persegueix assolir el 30/07/2025 la màxima revaloració invertint en deute pública espanyola i/o italiana. Almenys el 90% de la cartera tindrà venciment al llarg de l'any anterior o posterior al 30/07/25.Les emissions tindran com a mínim qualitat creditícia mitjana (mínim BBB-) o, si fos inferior, la menor que tingui el tresor espanyol o italià en aquell moment.La cartera es comprarà al comptat i es preveu mantenir els actius fins al venciment de l'estratègia, si bé poden haver-hi canvis en les emissions per criteris de gestió. La durada mitjana estimada de la cartera inicial serà inferior a tres anys i anirà disminuint en acostar-se a l'horitzó temporal.La cartera es comprarà en finalitzar el període de comercialització i sempre que els preus siguin adequats. En cas contrari, s'informarà els partícips de les noves característiques mitjançant el corresponent dret de separació, podent obtenir un rendiment negatiu des de la subscripció.La gestió pren com a referència l'índex ICE BofA Spanish Government 1-3 (G1E0) en 50% i l´índex ICE BofA Italian Government 1-3 (G1I0) en 50%, únicament a efectes informatius o comparatius.L'horitzó temporal recomanat és fins al 30-07-2025.Pot consultar la política d'inversió completa al prospecte informatiu i al document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles amb la resta de la informació legal a través del lloc web www.caixabank.es, als registres de la CNMV i a www.cnmv.es.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 3.32%
 • 2022
 • -
 • 2021
 • -
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.38%
 • 3 mesos
 • 0.89%
 • 6 mesos
 • 1.32%
 • 1 any
 • 3.33%
 • TAE 3 anys
 • -
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 21/07/2023 - 18/07/2024
3,458 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0145884005

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

600 EUR

Inversió a mantenir

6 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

5621

Patrimoni

1.343,81

Partícips

33.830

Valor liquidatiu a

6,07 EUR