Fons d'inversió

Descripció

L'objectiu del Fons és assolir en data 31/05/2024 la màxima revaloració invertint en deute públic de la zona euro; majoritàriament, espanyol i/o italià. Almenys el 90% de la cartera tindrà venciment al llarg de l'any anterior o posterior al 31/05/2024.Les emissions tindran com a mínim qualitat creditícia mitjana (mínim BBB-) o, si fos inferior, la menor que tingui el tresor espanyol o italià en aquell moment.La cartera es comprarà al comptat i es preveu mantenir els actius fins al venciment de l'estratègia, si bé hi pot haver canvis en les emissions per criteris de gestió. La durada mitjana estimada de la cartera inicial serà inferior a 1,6 anys i anirà disminuint en acostar-se a l'horitzó temporal recomanat (31/05/2024).L'horitzó temporal recomanat és fins al 31/05/2024.Per a més informació podeu accedir al fullet complet, al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI), ia la resta d'informació legal del producte a la pàgina web www.Caixabankassetmanagement.com, https://www.CaixaBank.es/infolegalfondos , i als registres oficials de la CNMV, www.cnmv.es.LES INVERSIONS EN RENDA FIXA REALITZADES PEL FONS TINDRIEN PÈRDUES SI ELS TIPUS D'INTERÈS PUJEN, PEL QUE ELS REEMBORSAMENTS REALITZATS ABANS DEL VENCIMENT DEL SEU HORITZÓ TEMPORAL PODEN SUPOSAR MINUSVALIES.Comissió reemborsament 0% els dies 3 del tots els mesos a partir de desembre 2022, excepte mesos d´agost, amb un preavís de dos dies hàbils

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • -
 • 2022
 • -
 • 2021
 • -
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.28%
 • 3 mesos
 • 0.86%
 • 6 mesos
 • 1.76%
 • 1 any
 • 2.89%
 • TAE 3 anys
 • -
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 1 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-02-28
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
10389€
10390€
10392€
10393€
3%
3%
3%
3%
2023-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
10322€
10323€
10324€
10325€
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2023-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
10317€
10318€
10319€
10321€
2.9%
2.9%
2.9%
2.9%
2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
10299€
10300€
10301€
10302€
3%
3%
3%
3%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
10312€
10313€
10314€
10315€
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
10312€
10313€
10314€
10315€
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
10251€
10251€
10252€
10253€
3.6%
3.6%
3.6%
3.6%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
10203€
10204€
10205€
10205€
3.4%
3.4%
3.4%
3.5%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
10203€
10204€
10205€
10205€
3.4%
3.4%
3.4%
3.5%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
10171€
10172€
10172€
10173€
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
0 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
10140€
10141€
10141€
10142€
3.5%
3.6%
3.6%
3.6%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
0 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
10114€
10115€
10116€
10116€
3.9%
3.9%
3.9%
3.9%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
0 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
10088€
10088€
10089€
10089€
4.5%
4.5%
4.5%
4.6%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 17/04/2023 - 14/04/2024
2,911 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0140952005

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Cartera

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

5717

Patrimoni

2.010,43

Partícips

42.573

Valor liquidatiu a

6,12 EUR