Fons d'inversió

Descripció

El fons inverteix tenint en compte, a més dels criteris financers tradicionals, criteris ètics d'actuació empresarial. Entre aquests criteris, s'exclouen de l'univers de valors aquelles empreses l'actuació de les quals vulnera els drets humans fonamentals, el codi farmacèutic o el codi internacional de llet infantil al Tercer Món, que fabriquen o distribueixen armament, que exploten centrals nuclears o que fabriquen, venen o distribueixen tabac. Hi ha una comissió ètica que valora com a punts forts i febles aspectes relatius a corporate governance, al medi ambient, als drets humans i als temes d'interès per als accionistes de la companyia. CaixaBank AM cedeix el 0,375% de la comissió de gestió a organitzacions amb finalitats ètiques: Intermón Oxfam, Creu Roja Espanyola, Metges sense Fronteres, Càritas Espanyola, Federació Espanyola per a la Lluita contra l'Esclerosi Múltiple, Alboan i Entreculturas. La Fundació "la Caixa" aporta un import equivalent a un projecte de cooperació seleccionat per la Comissió de Suport del fons.L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 10.77%
 • 2022
 • -11.47%
 • 2021
 • 9.54%
 • 2020
 • 3.36%
 • 2019
 • 11.28%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.76%
 • 3 mesos
 • 2.93%
 • 6 mesos
 • 7.60%
 • 1 any
 • 13.07%
 • TAE 3 anys
 • 2.65%
 • TAE 5 anys
 • 4.21%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5270€
8830€
10240€
11600€
-47.3%
-11.7%
2.4%
16%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5759€
9329€
11248€
12450€
-10.5%
-1.4%
2.4%
4.5%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5270€
8830€
10240€
11600€
-47.3%
-11.7%
2.4%
16%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5759€
9390€
11248€
12450€
-10.5%
-1.3%
2.4%
4.5%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5270€
8830€
10240€
11600€
-47.3%
-11.7%
2.4%
16%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5759€
9429€
11248€
12450€
-10.5%
-1.2%
2.4%
4.5%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5270€
8830€
10240€
11600€
-47.3%
-11.7%
2.4%
16%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5759€
9381€
11248€
12450€
-10.5%
-1.3%
2.4%
4.5%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5270€
8830€
10240€
11600€
-47.3%
-11.7%
2.4%
16%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5759€
9230€
11199€
12450€
-10.5%
-1.6%
2.3%
4.5%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5270€
8830€
10240€
11600€
-47.3%
-11.7%
2.4%
16%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5759€
9178€
11199€
12450€
-10.5%
-1.7%
2.3%
4.5%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5270€
8830€
10240€
11600€
-47.3%
-11.7%
2.4%
16%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5759€
9539€
11248€
12450€
-10.5%
-0.9%
2.4%
4.5%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5270€
8830€
10240€
11600€
-47.3%
-11.7%
2.4%
16%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5759€
9669€
11248€
12450€
-10.5%
-0.7%
2.4%
4.5%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5270€
8830€
10240€
11600€
-47.3%
-11.7%
2.4%
16%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5759€
9669€
11259€
12450€
-10.5%
-0.7%
2.4%
4.5%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5270€
8830€
10240€
11600€
-47.3%
-11.7%
2.4%
16%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5759€
9669€
11281€
12450€
-10.5%
-0.7%
2.4%
4.5%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5270€
8830€
10240€
11600€
-47.3%
-11.7%
2.4%
16%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5759€
9669€
11281€
12450€
-10.5%
-0.7%
2.4%
4.5%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5270€
8830€
10240€
11600€
-47.3%
-11.7%
2.4%
16%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5759€
9669€
11292€
12450€
-10.5%
-0.7%
2.5%
4.5%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5270€
8830€
10240€
11600€
-47.3%
-11.7%
2.4%
16%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5759€
9669€
11292€
12450€
-10.5%
-0.7%
2.5%
4.5%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 16/07/2023 - 11/07/2024
11,681 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0138516036

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Microbank fondo etico,fi estandar

Inversió mínima

600 EUR

Inversió a mantenir

6 EUR

Categoria CNMV

Renta Variable Mixta Internacional

Núm. registre CNMV

1783

Patrimoni

140,48

Partícips

4.704

Valor liquidatiu a

10,09 EUR