Fons d'inversió

Descripció

El fons inverteix (directament o indirectament per mitjà d'IIC) entre el 30% i el 75% de l'exposició total en actius de renda variable.La suma de les inversions en valors de renda variable emesos per entitats de fora de la zona euro, més l'exposició al risc de divisa, podrà superar el 30%.La resta de l'exposició total s'inverteix en renda fixa pública o privada.No hi ha cap predeterminació respecte dels tants per cent de distribució de països, exposició al risc de divisa, ràting de la cartera, durada i capitalització, ni sobre el sector econòmic, es persegueix en cada moment la millor distribució.L'horitzó temporal recomanat és de 3 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web https://www.caixabank.es/infolegalfondo, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 17.61%
 • 2022
 • -15.91%
 • 2021
 • 14.32%
 • 2020
 • 8.21%
 • 2019
 • 18.11%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • -0.32%
 • 3 mesos
 • 4.98%
 • 6 mesos
 • 10.05%
 • 1 any
 • 14.56%
 • TAE 3 anys
 • 4.58%
 • TAE 5 anys
 • 7.38%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 3 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2740€
8410€
10640€
14030€
-72.6%
-15.9%
6.4%
40.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
9461€
11920€
15508€
-25.4%
-1.8%
6%
15.8%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2740€
8410€
10640€
14030€
-72.6%
-15.9%
6.4%
40.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4150€
9659€
11941€
15508€
-25.4%
-1.2%
6.1%
15.8%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2740€
8410€
10640€
14030€
-72.6%
-15.9%
6.4%
40.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
9539€
11961€
15508€
-25.4%
-1.6%
6.2%
15.8%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2740€
8410€
10640€
14030€
-72.6%
-15.9%
6.4%
40.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
9380€
11991€
15508€
-25.4%
-2.1%
6.2%
15.8%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2740€
8410€
10640€
14030€
-72.6%
-15.9%
6.4%
40.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
9169€
11991€
15508€
-25.4%
-2.9%
6.2%
15.8%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2740€
8410€
10640€
14030€
-72.6%
-15.9%
6.4%
40.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4150€
9721€
11991€
15508€
-25.4%
-0.9%
6.2%
15.8%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2730€
8410€
10640€
14030€
-72.7%
-15.9%
6.4%
40.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4150€
9889€
11991€
15508€
-25.4%
-0.4%
6.2%
15.8%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2730€
8410€
10660€
14030€
-72.7%
-15.9%
6.6%
40.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4150€
10021€
11991€
15508€
-25.4%
0.1%
6.2%
15.8%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2730€
8410€
10660€
14030€
-72.7%
-15.9%
6.6%
40.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
10199€
11991€
15508€
-25.4%
0.7%
6.2%
15.8%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2730€
8410€
10660€
14030€
-72.7%
-15.9%
6.6%
40.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
10199€
11991€
15508€
-25.4%
0.7%
6.2%
15.8%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2730€
8410€
10660€
14030€
-72.7%
-15.9%
6.6%
40.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
10199€
11991€
15508€
-25.4%
0.7%
6.2%
15.8%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2730€
8410€
10660€
14030€
-72.7%
-15.9%
6.6%
40.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
10199€
11991€
15508€
-25.4%
0.7%
6.2%
15.8%
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2730€
8410€
10660€
14030€
-72.7%
-15.9%
6.6%
40.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
10199€
11991€
15508€
-25.4%
0.7%
6.2%
15.8%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/07/2023 - 21/07/2024
13,735 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0156038038

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

6 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Variable Mixta Internacional

Núm. registre CNMV

1121

Patrimoni

7,89

Partícips

113

Valor liquidatiu a

18,56 EUR