Fons d'inversió

Descripció

Invertirà entre 0% i 20% en renda variable d'emissors i mercats de la UE i OCDE, inclœnt-hi emergents de qualsevol capitalització borsària o sectorial.La resta s'invertirà en renda fixa, pública o privada, d'emissors i mercats de la UE i OCDE, inclœnt-hi dipòsits i instruments del mercat monetari. Com a màxim podrà invertir 10% en IIC de gestió alternativa, 15% en cèdules hipotecàries i 10% en titulitzacions. La durada mitjana de la cartera variarà entre 0 i 5 anys. Els actius seran com a mínim de qualitat creditícia mitjana (mínim BBB-) i un màxim de 10% de baixa qualitat creditícia (inferior a BBB-). Podrà invertir un màxim de 15% en bons convertibles, que poden ser íntegrament contingents. Si tenen opció de recompra podran ser del tipus de conversió a accions i del tipus "principal write-down", és a dir, els tipus als quals la contingència provocaria una reducció del principal del bo.El risc divisa serà com a màxim de 15%.L'exposició a renda variable fora de l'eurozona més l'exposició al risc divisa no podrà superar 30%.Podrà invertir sense límit en altres IIC.L'horitzó temporal recomanat és de 3 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 6.15%
 • 2022
 • -5.95%
 • 2021
 • 1.82%
 • 2020
 • 0.97%
 • 2019
 • 4.78%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.70%
 • 3 mesos
 • 1.33%
 • 6 mesos
 • 3.19%
 • 1 any
 • 6.76%
 • TAE 3 anys
 • 1.02%
 • TAE 5 anys
 • 1.20%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 3 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7320€
9300€
10050€
10950€
-26.8%
-7%
0.5%
9.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8200€
9349€
10120€
10769€
-6.4%
-2.2%
0.4%
2.5%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7320€
9300€
10050€
10950€
-26.8%
-7%
0.5%
9.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8200€
9349€
10120€
10769€
-6.4%
-2.2%
0.4%
2.5%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7320€
9300€
10050€
10950€
-26.8%
-7%
0.5%
9.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8200€
9349€
10120€
10769€
-6.4%
-2.2%
0.4%
2.5%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7320€
9300€
10050€
10950€
-26.8%
-7%
0.5%
9.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8200€
9349€
10111€
10769€
-6.4%
-2.2%
0.4%
2.5%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7320€
9300€
10050€
10950€
-26.8%
-7%
0.5%
9.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8200€
9349€
10111€
10769€
-6.4%
-2.2%
0.4%
2.5%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7320€
9300€
10050€
10950€
-26.8%
-7%
0.5%
9.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8200€
9349€
10090€
10769€
-6.4%
-2.2%
0.3%
2.5%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7320€
9300€
10050€
10950€
-26.8%
-7%
0.5%
9.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8200€
9349€
10090€
10769€
-6.4%
-2.2%
0.3%
2.5%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7320€
9300€
10050€
10950€
-26.8%
-7%
0.5%
9.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8200€
9349€
10090€
10769€
-6.4%
-2.2%
0.3%
2.5%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7320€
9300€
10050€
10950€
-26.8%
-7%
0.5%
9.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8200€
9349€
10090€
10769€
-6.4%
-2.2%
0.3%
2.5%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7330€
9300€
10050€
10950€
-26.7%
-7%
0.5%
9.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8200€
9349€
10090€
10769€
-6.4%
-2.2%
0.3%
2.5%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7320€
9300€
10050€
10950€
-26.8%
-7%
0.5%
9.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8200€
9349€
10090€
10769€
-6.4%
-2.2%
0.3%
2.5%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7330€
9300€
10050€
10950€
-26.7%
-7%
0.5%
9.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8200€
9349€
10090€
10769€
-6.4%
-2.2%
0.3%
2.5%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7330€
9300€
10050€
10950€
-26.7%
-7%
0.5%
9.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8200€
9349€
10090€
10769€
-6.4%
-2.2%
0.3%
2.5%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 17/07/2023 - 11/07/2024
6,208 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0109230005

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Institucional

Inversió mínima

5000000 EUR

Inversió a mantenir

5000000 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Mixta Euro

Núm. registre CNMV

5188

Patrimoni

41,79

Partícips

139

Valor liquidatiu a

6,27 EUR