Fons d'inversió

Descripció

L'objectiu del fons és invertir en cada moment en els diferents mercats en els tants per cent més adequats i optimitzar la rendibilitat de la cartera per a cada nivell de risc assumit.Pot invertir en tots els mercats mundials, sense restriccions quant als mercats emergents ni a la liquiditat dels mercats. La inversió en renda fixa pot ser pública o privada i tindrà un ràting mínim d'investment grade (BBB-), podent invertir un màxim del 20% en emissions amb ràting inferior. La durada mitjana de la cartera i l'exposició als diversos actius s'adapten a les expectatives del comitè d'inversions. L'exposició en renda variable podrà ser fins a un màxim del 50%. Els títols de renda variable no tenen limitació de capitalització borsària.El Subfons podrà invertir en mercats desenvolupats i fins a un 25% del valor liquidatiu del Subfons en mercats emergents. El Subfons invertirà almenys el 51% del seu valor liquidatiu en actius denominats en EUR, USD i/o CHF

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 6.08%
 • 2022
 • -11.18%
 • 2021
 • 5.90%
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.90%
 • 3 mesos
 • 1.25%
 • 6 mesos
 • 4.36%
 • 1 any
 • 6.65%
 • TAE 3 anys
 • 0.35%
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 14/06/2023 - 10/06/2024
6,252 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

LU2201937641

Domicili

Luxemburgo

Divisa

EUR

Classe

E

Inversió mínima

1000000 EUR

Inversió a mantenir

1000000 EUR

Patrimoni

28,74

Partícips

Valor liquidatiu a

10,35 EUR