Fons d'inversió

Descripció

L'objectiu del fons és invertir en cada moment en els diferents mercats en els tants per cent més adequats i optimitzar la rendibilitat de la cartera per a cada nivell de risc assumit.Pot invertir en tots els mercats mundials, sense restriccions quant als mercats emergents ni a la liquiditat dels mercats. La inversió en renda fixa pot ser pública o privada i no s'exigeix un ràting mínim. La durada mitjana de la cartera i l'exposició als diversos actius s'adapten a les expectatives del comitè d'inversions. Els títols de renda variable no tenen limitació de capitalització borsària.No s'estableixen tants per cent màxims d'exposició a renda fixa, a renda variable ni a divises que no siguin l'euro.Pot invertir fins un màxim del 10% del seu patrimoni en ETF's i UCITS aptes.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 10.24%
 • 2022
 • -11.73%
 • 2021
 • 9.48%
 • 2020
 • 3.18%
 • 2019
 • 10.89%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.44%
 • 3 mesos
 • 1.98%
 • 6 mesos
 • 7.12%
 • 1 any
 • 10.23%
 • TAE 3 anys
 • 2.21%
 • TAE 5 anys
 • 3.99%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 14/06/2023 - 11/06/2024
9,873 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

LU1428814468

Domicili

Luxemburgo

Divisa

EUR

Classe

A

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Patrimoni

33,67

Partícips

76

Valor liquidatiu a

12,93 EUR