Fons d'inversió

Descripció

L'objectiu del fons és invertir en cada moment en els diferents mercats en els tants per cent més adequats i optimitzar la rendibilitat de la cartera per a cada nivell de risc assumit.Pot invertir en tots els mercats mundials, sense restriccions quant als mercats emergents ni a la liquiditat dels mercats. La inversió en renda fixa pot ser pública o privada i tindrà un ràting mínim d'investment grade (BBB-), podent invertir un màxim del 25% en emissions amb ràting inferior. La durada mitjana de la cartera i l'exposició als diversos actius s'adapten a les expectatives del comitè d'inversions. L'exposició en renda variable podrà ser fins a un màxim del 75%. Els títols de renda variable no tenen limitació de capitalització borsària.No s'estableixen tants per cent màxims d'exposició a renda fixa ni a divises que no siguin l'euro.Pot invertir fins un màxim del 10% del seu patrimoni en ETF's i UCITS aptes.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 3.04%
 • 2022
 • -1.50%
 • 2021
 • 2.03%
 • 2020
 • 9.46%
 • 2019
 • 13.46%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.23%
 • 3 mesos
 • 1.53%
 • 6 mesos
 • 6.30%
 • 1 any
 • 9.30%
 • TAE 3 anys
 • 2.38%
 • TAE 5 anys
 • 4.16%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 21/07/2023 - 17/07/2024
8,634 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

LU1854482319

Domicili

Luxemburgo

Divisa

EUR

Classe

I

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Patrimoni

59,51

Partícips

50

Valor liquidatiu a

12,67 EUR