Fons d'inversió

Descripció

L'objectiu de gestió és proporcionar el partícip la màxima diversificació sense una predeterminació sectorial i geogràfica, a través d'una vocació de renda variable mixta internacional. El fons inverteix almenys un 50% del seu patrimoni en altres IIC.Invertirà, directament o indirectament a través d'IIC, entre el 0% i el 70% en actius de renda variable, si bé en condicions normals de mercat l'exposició estarà al voltant del 50%.La resta de l'exposició s'invertirà, directament o indirectament a través d'IIC, en renda fixa, inclosos dipòsits i instruments del mercat monetari. Com a màxim un 40% d'aquesta exposició serà en emissions de qualitat mitjana (ràting BBB-, BBB, BBB+), i la resta de qualitat creditícia elevada (mínim A-). Es podrà tenir fins a un 10% en actius de baixa qualitat creditícia (BB+ o inferior). No hi ha predeterminació pel que fa als emissors, percentatges de distribució per països, exposició al risc de divisa, durada mitjana de la cartera de renda fixa, capitalització borsària ni pel que fa al sector econòmic, perseguint en cada moment la millor distribució o repartiment entre ells.L'horitzó temporal recomanat és de 2 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 8.89%
 • 2022
 • -12.02%
 • 2021
 • 8.34%
 • 2020
 • 4.10%
 • 2019
 • 11.77%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.38%
 • 3 mesos
 • 2.38%
 • 6 mesos
 • 7.92%
 • 1 any
 • 10.96%
 • TAE 3 anys
 • 1.69%
 • TAE 5 anys
 • 3.80%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 2 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4710€
8800€
10270€
12190€
-52.9%
-12%
2.7%
21.9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6680€
9000€
10539€
12199€
-18.3%
-5.1%
2.7%
10.5%
2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4720€
8800€
10240€
12190€
-52.8%
-12%
2.4%
21.9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6680€
9059€
10531€
12199€
-18.3%
-4.8%
2.6%
10.5%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4720€
8800€
10240€
12190€
-52.8%
-12%
2.4%
21.9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6680€
9151€
10500€
12199€
-18.3%
-4.3%
2.5%
10.5%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4720€
8800€
10230€
12190€
-52.8%
-12%
2.3%
21.9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6680€
9151€
10490€
12199€
-18.3%
-4.3%
2.4%
10.5%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4720€
8800€
10160€
12190€
-52.8%
-12%
1.6%
21.9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6680€
9151€
10490€
12199€
-18.3%
-4.3%
2.4%
10.5%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4720€
8800€
10160€
12190€
-52.8%
-12%
1.6%
21.9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6680€
9151€
10451€
12199€
-18.3%
-4.3%
2.2%
10.5%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4720€
8800€
10160€
12190€
-52.8%
-12%
1.6%
21.9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6680€
9000€
10451€
12199€
-18.3%
-5.1%
2.2%
10.5%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4720€
8800€
10160€
12190€
-52.8%
-12%
1.6%
21.9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6680€
9040€
10431€
12199€
-18.3%
-4.9%
2.1%
10.5%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4710€
8800€
10160€
12190€
-52.9%
-12%
1.6%
21.9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6680€
9040€
10410€
12199€
-18.3%
-4.9%
2%
10.5%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4710€
8800€
10160€
12190€
-52.9%
-12%
1.6%
21.9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6680€
9040€
10410€
12199€
-18.3%
-4.9%
2%
10.5%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4710€
8800€
10160€
12190€
-52.9%
-12%
1.6%
21.9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6680€
9040€
10410€
12199€
-18.3%
-4.9%
2%
10.5%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4710€
8800€
10160€
12190€
-52.9%
-12%
1.6%
21.9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6680€
9040€
10410€
12199€
-18.3%
-4.9%
2%
10.5%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4710€
8800€
10160€
12190€
-52.9%
-12%
1.6%
21.9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6680€
9040€
10410€
12199€
-18.3%
-4.9%
2%
10.5%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 14/06/2023 - 10/06/2024
10,403 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0159084005

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Cartera

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Variable Mixta Internacional

Núm. registre CNMV

2251

Patrimoni

1.087,89

Partícips

35.495

Valor liquidatiu a

120,04 EUR