Fons d'inversió

Descripció

L'objectiu de la política d'inversió és proporcionar el partícip la màxima diversificació sense que hi hagi una predeterminació sectorial i geogràfica, a través d'una vocació inversora global. El fons inverteix almenys un 50% del seu patrimoni en altres IIC.Invertirà, directament o indirectament a través d'IIC, entre el 0% i el 100% de l'exposició total en renda variable, si bé en condicions normals de mercat l'exposició en renda variable estarà al voltant del 75%. La resta de l'exposició total s'assolirà, directament o indirectament a través d'IIC, en renda fixa, inclosos dipòsits i instruments del mercat monetari, cotitzats o no, que siguin líquids. No hi ha predeterminació pel que fa als emissors, tipus de països (inclosos emergents), ràting de les emissions, divisa, durada mitjana de la cartera de renda fixa, capitalització borsària ni pel que fa al sector econòmic. La inversió en renda fixa de baixa qualitat creditícia i la inversió en renda variable de baixa capitalització poden influir negativament en la liquiditat del fons. L'estratègia d'inversió del fons comporta una alta rotació de la cartera. Això pot incrementar les despeses i afectar la rendibilitat. L'horitzó temporal recomanat és de 3 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 10.59%
 • 2022
 • -15.42%
 • 2021
 • 12.39%
 • 2020
 • 2.74%
 • 2019
 • 16.12%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.89%
 • 3 mesos
 • 4.64%
 • 6 mesos
 • 11.45%
 • 1 any
 • 15.48%
 • TAE 3 anys
 • 2.24%
 • TAE 5 anys
 • 4.45%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 3 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
8460€
10210€
13030€
-73.7%
-15.4%
2.1%
30.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4150€
8461€
10810€
13408€
-25.4%
-5.4%
2.6%
10.3%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
8460€
10210€
13030€
-73.7%
-15.4%
2.1%
30.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
8461€
10810€
13408€
-25.4%
-5.4%
2.6%
10.3%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
8460€
10210€
13030€
-73.7%
-15.4%
2.1%
30.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4150€
8461€
10810€
13408€
-25.4%
-5.4%
2.6%
10.3%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
8460€
10200€
13030€
-73.7%
-15.4%
2%
30.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
8461€
10810€
13408€
-25.4%
-5.4%
2.6%
10.3%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
8460€
10200€
13030€
-73.7%
-15.4%
2%
30.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
8461€
10769€
13408€
-25.4%
-5.4%
2.5%
10.3%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
8460€
10180€
13030€
-73.7%
-15.4%
1.8%
30.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4150€
8461€
10769€
13408€
-25.4%
-5.4%
2.5%
10.3%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
8460€
10180€
13030€
-73.7%
-15.4%
1.8%
30.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4150€
8461€
10719€
13408€
-25.4%
-5.4%
2.3%
10.3%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
8460€
10180€
13030€
-73.7%
-15.4%
1.8%
30.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4150€
8461€
10709€
13408€
-25.4%
-5.4%
2.3%
10.3%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2620€
8460€
10180€
13030€
-73.8%
-15.4%
1.8%
30.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4150€
8461€
10700€
13408€
-25.4%
-5.4%
2.3%
10.3%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
8460€
10180€
13030€
-73.7%
-15.4%
1.8%
30.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4150€
8461€
10700€
13408€
-25.4%
-5.4%
2.3%
10.3%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
8460€
10180€
13030€
-73.7%
-15.4%
1.8%
30.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4150€
8461€
10700€
13408€
-25.4%
-5.4%
2.3%
10.3%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
8460€
10180€
13030€
-73.7%
-15.4%
1.8%
30.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4150€
8461€
10700€
13408€
-25.4%
-5.4%
2.3%
10.3%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
8460€
10180€
13030€
-73.7%
-15.4%
1.8%
30.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4150€
8461€
10690€
13408€
-25.4%
-5.4%
2.3%
10.3%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 21/07/2023 - 17/07/2024
14,336 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0158986036

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Estandar

Inversió mínima

600 EUR

Inversió a mantenir

6 EUR

Categoria CNMV

Global

Núm. registre CNMV

2304

Patrimoni

111,46

Partícips

5.082

Valor liquidatiu a

153,90 EUR

Documentació

Informació legal obligatòria en la primera subscripció

Fets rellevants

Cambios relevantes