Fons d'inversió

Descripció

L'objectiu de gestió és proporcionar el partícip la màxima diversificació sense una predeterminació sectorial i geogràfica, a través d'una vocació de renda fixa mixta internacional. Inverteix almenys un 50% del patrimoni a través d'IIC financeres, de gestió tradicional o alternativa.Invertirà entre el 0% i el 30% de l'exposició en renda variable (en condicions normals serà el 20%) sense que hi hagi predeterminació pel que fa al percentatge de distribució per països, emissors, mercats, capitalització borsària ni sector econòmic. La inversió en renda variable de països emergents i en renda fixa emergent no superarà el 20%.La resta s'invertirà en renda fixa pública/privada (inclosos dipòsits i instruments del mercat monetari), amb almenys qualitat mitjana (mínim BBB-) en la data de compra i fins a un 20% en baixa qualitat (inferior a BBB-). La durada mitjana de la cartera de renda fixa no superarà els 3 anys.La suma de les inversions en valors de renda variable emesos per entitats radicades fora de l'àrea euro més l'exposició al risc de divisa podrà superar el 30%.La inversió en actius de baixa capitalització o baixa qualitat creditícia pot influir negativament en la liquiditat del fons. L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 5.33%
 • 2022
 • -9.71%
 • 2021
 • -
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.14%
 • 3 mesos
 • 2.32%
 • 6 mesos
 • 3.47%
 • 1 any
 • 6.02%
 • TAE 3 anys
 • -0.46%
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 2 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6890€
9030€
10150€
10930€
-31.1%
-9.7%
1.5%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8299€
9201€
10151€
11069€
-8.9%
-4.1%
0.8%
5.2%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6890€
9030€
10140€
10930€
-31.1%
-9.7%
1.4%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8299€
9220€
10151€
11069€
-8.9%
-4%
0.8%
5.2%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6890€
9030€
10140€
10930€
-31.1%
-9.7%
1.4%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8299€
9220€
10151€
11069€
-8.9%
-4%
0.8%
5.2%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6900€
9030€
10140€
10930€
-31%
-9.7%
1.4%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8299€
9130€
10151€
11069€
-8.9%
-4.5%
0.8%
5.2%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6890€
9030€
10120€
10930€
-31.1%
-9.7%
1.2%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8299€
9040€
10151€
11069€
-8.9%
-4.9%
0.8%
5.2%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6900€
9030€
10120€
10930€
-31%
-9.7%
1.2%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8299€
9059€
10140€
11069€
-8.9%
-4.8%
0.7%
5.2%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6890€
9030€
10120€
10930€
-31.1%
-9.7%
1.2%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8299€
9059€
10140€
11069€
-8.9%
-4.8%
0.7%
5.2%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6900€
9030€
10120€
10930€
-31%
-9.7%
1.2%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8299€
9059€
10140€
11069€
-8.9%
-4.8%
0.7%
5.2%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6900€
9030€
10120€
10930€
-31%
-9.7%
1.2%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8299€
9059€
10140€
11069€
-8.9%
-4.8%
0.7%
5.2%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6900€
9030€
10120€
10930€
-31%
-9.7%
1.2%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8299€
9059€
10140€
11069€
-8.9%
-4.8%
0.7%
5.2%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6900€
9030€
10120€
10930€
-31%
-9.7%
1.2%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8299€
9059€
10140€
11069€
-8.9%
-4.8%
0.7%
5.2%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6900€
9030€
10120€
10930€
-31%
-9.7%
1.2%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8299€
9059€
10151€
11069€
-8.9%
-4.8%
0.8%
5.2%
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6900€
9030€
10120€
10930€
-31%
-9.7%
1.2%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8299€
9059€
10151€
11069€
-8.9%
-4.8%
0.8%
5.2%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/07/2023 - 21/07/2024
5,865 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0158976037

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Estandar

Inversió mínima

600 EUR

Inversió a mantenir

6 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Mixta Internacional

Núm. registre CNMV

2303

Patrimoni

2.667,77

Partícips

86.044

Valor liquidatiu a

134,29 EUR

Documentació

Informació legal obligatòria en la primera subscripció

Fets rellevants

Cambios relevantes