Fons d'inversió

Descripció

Fons de renda variable que inverteix més del 50 % en IIC financeres que inverteixen en el sector immobiliari, en empreses i societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari (SOCIMI), REIT cotitzats o entitats estrangeres equivalents, que podran estar especialitzades en qualsevol activitat al voltant del sector immobiliari.L'exposició a renda variable podrà ser tant d'alta com de mitjana i baixa capitalització borsària, de països membres o no de l'OCDE. Podrà tenir inversió en mercats emergents fins a un 20 % del patrimoni. L'exposició a divises diferents de l'euro serà superior al 30%.L'horitzó temporal recomanat és de 4 anys.La gestió pren com a referència l'índex MSCI World Real Estate Net Total Return Index (M1WO0RE), únicament a efectes informatius o comparatius.Per a més informació podeu accedir al fullet complet, al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI), ia la resta d'informació legal del producte a la pàgina web www.Caixabankassetmanagement.com, https://www.CaixaBank.es/infolegalfondos , i als registres oficials de la CNMV, www.cnmv.es.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 14.48%
 • 2022
 • -
 • 2021
 • -
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 5.31%
 • 3 mesos
 • 9.75%
 • 6 mesos
 • 8.49%
 • 1 any
 • 16.42%
 • TAE 3 anys
 • -
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
940€
6600€
10320€
13690€
-90.6%
-34%
3.2%
36.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
6552€
12787€
15621€
-35.3%
-8.1%
5%
9.3%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
940€
6600€
10320€
13690€
-90.6%
-34%
3.2%
36.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
6602€
12787€
15621€
-35.3%
-8%
5%
9.3%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
950€
6600€
10310€
13690€
-90.5%
-34%
3.1%
36.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
6938€
12708€
15621€
-35.3%
-7.1%
4.9%
9.3%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
950€
6600€
10300€
13690€
-90.5%
-34%
3%
36.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
6842€
12702€
15621€
-35.3%
-7.3%
4.9%
9.3%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
950€
6600€
10260€
13690€
-90.5%
-34%
2.6%
36.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
6580€
12660€
15621€
-35.3%
-8%
4.8%
9.3%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
950€
6600€
10240€
13690€
-90.5%
-34%
2.4%
36.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
6282€
12630€
15621€
-35.3%
-8.9%
4.8%
9.3%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
950€
6600€
10230€
13690€
-90.5%
-34%
2.3%
36.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
6908€
12630€
15621€
-35.3%
-7.1%
4.8%
9.3%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
950€
6600€
10230€
13690€
-90.5%
-34%
2.3%
36.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
7560€
12510€
15621€
-35.3%
-5.4%
4.6%
9.3%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
950€
6600€
10230€
13690€
-90.5%
-34%
2.3%
36.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
7421€
12510€
15621€
-35.3%
-5.8%
4.6%
9.3%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
950€
6600€
10230€
13690€
-90.5%
-34%
2.3%
36.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
7192€
12480€
15621€
-35.3%
-6.4%
4.5%
9.3%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
950€
6600€
10230€
13690€
-90.5%
-34%
2.3%
36.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
7568€
12302€
15621€
-35.3%
-5.4%
4.2%
9.3%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
950€
6600€
10230€
13690€
-90.5%
-34%
2.3%
36.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
7300€
12302€
15621€
-35.3%
-6.1%
4.2%
9.3%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
950€
6600€
10230€
13690€
-90.5%
-34%
2.3%
36.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
7469€
12050€
15621€
-35.3%
-5.7%
3.8%
9.3%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 21/07/2023 - 18/07/2024
13,441 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0137510006

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Variable Internacional

Núm. registre CNMV

5678

Patrimoni

39,98

Partícips

87.684

Valor liquidatiu a

6,88 EUR