Fons d'inversió

Descripció

La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets Net Total Return Index.L'exposició a la renda variable serà com a mínim 75%, tot i que generalment serà del voltant de 100%. Invertirà en futurs, ETF i, en una mesura més petita, en accions d'empreses pertanyents a aquest índex, per tal de fer més eficient la composició de la cartera i obtenir una correlació mínima de 75% entre els rendiments setmanals del fons i els de l'índex de referència.L'exposició a risc divisa podrà superar el 30%.L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 5.83%
 • 2022
 • -15.69%
 • 2021
 • 3.88%
 • 2020
 • 7.89%
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 4.22%
 • 3 mesos
 • 6.89%
 • 6 mesos
 • 15.57%
 • 1 any
 • 16.45%
 • TAE 3 anys
 • -0.80%
 • TAE 5 anys
 • 3.68%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
880€
7630€
10060€
14930€
-91.2%
-23.7%
0.6%
49.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1020€
8010€
11998€
18441€
-36.7%
-4.3%
3.7%
13%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
880€
7630€
10050€
14930€
-91.2%
-23.7%
0.5%
49.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1020€
8222€
11981€
18441€
-36.7%
-3.8%
3.7%
13%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
880€
7630€
10020€
14930€
-91.2%
-23.7%
0.2%
49.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1020€
8632€
11728€
18441€
-36.7%
-2.9%
3.2%
13%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
880€
7630€
10000€
14930€
-91.2%
-23.7%
0%
49.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1020€
8179€
11689€
18441€
-36.7%
-3.9%
3.2%
13%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
880€
7630€
10000€
14930€
-91.2%
-23.7%
0%
49.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1020€
8128€
11660€
18441€
-36.7%
-4.1%
3.1%
13%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
880€
7630€
10000€
14930€
-91.2%
-23.7%
0%
49.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1020€
7820€
11598€
18441€
-36.7%
-4.8%
3%
13%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
880€
7630€
10000€
14930€
-91.2%
-23.7%
0%
49.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1020€
8209€
11598€
18441€
-36.7%
-3.9%
3%
13%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
880€
7630€
10000€
14930€
-91.2%
-23.7%
0%
49.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1020€
8420€
11660€
18441€
-36.7%
-3.4%
3.1%
13%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
880€
7630€
10000€
14930€
-91.2%
-23.7%
0%
49.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1020€
8230€
11660€
18441€
-36.7%
-3.8%
3.1%
13%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
880€
7630€
10000€
14930€
-91.2%
-23.7%
0%
49.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1020€
8539€
11598€
18441€
-36.7%
-3.1%
3%
13%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
880€
7630€
10000€
14930€
-91.2%
-23.7%
0%
49.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1020€
8788€
11347€
18441€
-36.7%
-2.6%
2.6%
13%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
880€
7630€
10000€
14930€
-91.2%
-23.7%
0%
49.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1020€
8879€
11320€
18441€
-36.7%
-2.4%
2.5%
13%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
880€
7630€
10000€
14930€
-91.2%
-23.7%
0%
49.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1020€
8861€
11320€
18441€
-36.7%
-2.4%
2.5%
13%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 14/07/2023 - 10/07/2024
14,505 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0137657005

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Variable Internacional

Núm. registre CNMV

5230

Patrimoni

326,86

Partícips

90.671

Valor liquidatiu a

6,79 EUR