Fons d'inversió

Descripció

Fons de renda fixa, pública o privada, d'emissors de països membres o no de l'OCDE, i incloent-hi mercats/emissors emergents fins a un màxim del 25 %, sense límits de qualificació creditícia. La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre 0 i 8 anys (habitualment és superior a 3 anys).L'objectiu de gestió del fons és seleccionar i combinar els millors fons de bons en cada moment. El fons ofereix accés als millors gestors de renda fixa internacional gràcies a una selecció rigorosa i acurada.El fons presenta una elevada flexibilitat en la selecció i la construcció de la cartera, cosa que permet adaptar-se a qualsevol situació de mercat. A més, el fons gestiona la divisa, ja que no hi ha límit al risc divisa.L'horitzó temporal recomanat és de 4 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 4.51%
 • 2022
 • -
 • 2021
 • -
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.96%
 • 3 mesos
 • 0.33%
 • 6 mesos
 • 3.59%
 • 1 any
 • 3.48%
 • TAE 3 anys
 • -
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 3 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-02-28
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6620€
7820€
10280€
11210€
-33.8%
-21.8%
2.8%
12.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7130€
7698€
11489€
12239€
-8.1%
-6.3%
3.5%
5.2%
2023-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6650€
7820€
10280€
11210€
-33.5%
-21.8%
2.8%
12.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7019€
7901€
11489€
12239€
-8.5%
-5.7%
3.5%
5.2%
2023-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6650€
7820€
10280€
11210€
-33.5%
-21.8%
2.8%
12.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6991€
7861€
11489€
12239€
-8.6%
-5.8%
3.5%
5.2%
2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6650€
7820€
10280€
11210€
-33.5%
-21.8%
2.8%
12.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6991€
7941€
11489€
12239€
-8.6%
-5.6%
3.5%
5.2%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6660€
7820€
10260€
11210€
-33.4%
-21.8%
2.6%
12.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6991€
7821€
11489€
12239€
-8.6%
-6%
3.5%
5.2%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6660€
7820€
10220€
11210€
-33.4%
-21.8%
2.2%
12.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6991€
7801€
11480€
12239€
-8.6%
-6%
3.5%
5.2%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6660€
7820€
10210€
11210€
-33.4%
-21.8%
2.1%
12.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6991€
7821€
11281€
12239€
-8.6%
-6%
3.1%
5.2%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6660€
7820€
10200€
11210€
-33.4%
-21.8%
2%
12.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6991€
7801€
11268€
12239€
-8.6%
-6%
3%
5.2%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6660€
7820€
10200€
11210€
-33.4%
-21.8%
2%
12.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6991€
7712€
11268€
12239€
-8.6%
-6.3%
3%
5.2%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6660€
7820€
10180€
11210€
-33.4%
-21.8%
1.8%
12.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6991€
7871€
11242€
12239€
-8.6%
-5.8%
3%
5.2%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6660€
7820€
10180€
11210€
-33.4%
-21.8%
1.8%
12.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6991€
8049€
11142€
12239€
-8.6%
-5.3%
2.7%
5.2%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6660€
7820€
10180€
11210€
-33.4%
-21.8%
1.8%
12.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6991€
8148€
11099€
12239€
-8.6%
-5%
2.6%
5.2%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6660€
7820€
10180€
11210€
-33.4%
-21.8%
1.8%
12.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6991€
8049€
11090€
12239€
-8.6%
-5.3%
2.6%
5.2%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 17/04/2023 - 14/04/2024
3,356 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0115654008

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Internacional

Núm. registre CNMV

5645

Patrimoni

525,89

Partícips

77.948

Valor liquidatiu a

5,58 EUR