Fons d'inversió

Descripció

Inverteix en actius de renda fixa pública d'emissors de la zona euro, i com a mínim en un 50% en emissions referenciades a la inflació de la zona euro.La durada de la cartera podrà estar entre 0 i 12 anys, sent la durada mitjana benvolguda de la cartera superior a 4 anys.L'exposició a risc de divisa serà inferior al 10%.L'horitzó temporal recomanat és de 4 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 5.58%
 • 2022
 • -9.73%
 • 2021
 • 5.82%
 • 2020
 • 2.80%
 • 2019
 • 5.89%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.00%
 • 3 mesos
 • 0.60%
 • 6 mesos
 • 4.27%
 • 1 any
 • 1.73%
 • TAE 3 anys
 • -0.32%
 • TAE 5 anys
 • 1.37%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 4 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-02-28
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6660€
9030€
10200€
11100€
-33.4%
-9.7%
2%
11%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6729€
9171€
10909€
11449€
-9.4%
-2.1%
2.2%
3.4%
2023-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6670€
9030€
10160€
11100€
-33.3%
-9.7%
1.6%
11%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6729€
9179€
10829€
11449€
-9.4%
-2.1%
2%
3.4%
2023-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6670€
9030€
10160€
11100€
-33.3%
-9.7%
1.6%
11%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6729€
9190€
10820€
11449€
-9.4%
-2.1%
2%
3.4%
2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6670€
9030€
10160€
11100€
-33.3%
-9.7%
1.6%
11%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6729€
9261€
10820€
11449€
-9.4%
-1.9%
2%
3.4%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6670€
9030€
10150€
11100€
-33.3%
-9.7%
1.5%
11%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6729€
9220€
10790€
11449€
-9.4%
-2%
1.9%
3.4%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6670€
9030€
10150€
11100€
-33.3%
-9.7%
1.5%
11%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6729€
9280€
10782€
11449€
-9.4%
-1.9%
1.9%
3.4%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6670€
9030€
10140€
11100€
-33.3%
-9.7%
1.4%
11%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6729€
9250€
10782€
11449€
-9.4%
-1.9%
1.9%
3.4%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6670€
9030€
10140€
11100€
-33.3%
-9.7%
1.4%
11%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6729€
8941€
10761€
11449€
-9.4%
-2.8%
1.9%
3.4%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6670€
9030€
10120€
11100€
-33.3%
-9.7%
1.2%
11%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6729€
8948€
10748€
11449€
-9.4%
-2.7%
1.8%
3.4%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6670€
9030€
10120€
11100€
-33.3%
-9.7%
1.2%
11%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6729€
9160€
10748€
11449€
-9.4%
-2.2%
1.8%
3.4%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6670€
9030€
10120€
11100€
-33.3%
-9.7%
1.2%
11%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6729€
9390€
10668€
11431€
-9.4%
-1.6%
1.6%
3.4%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6670€
9030€
10120€
11100€
-33.3%
-9.7%
1.2%
11%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6729€
9311€
10660€
11312€
-9.4%
-1.8%
1.6%
3.1%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6670€
9030€
10120€
11100€
-33.3%
-9.7%
1.2%
11%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6729€
9261€
10651€
11312€
-9.4%
-1.9%
1.6%
3.1%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 22/04/2023 - 18/04/2024
2,037 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0115653000

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

5232

Patrimoni

144,65

Partícips

195.048

Valor liquidatiu a

6,34 EUR