Fons d'inversió

Descripció

Fons de renda fixa de bons de grau especulatiu amb risc albira. L'objectiu de gestió del Fons és seleccionar i combinar els millors fons de bons d'alta rendibilitat (high yield) a cada moment. El Fondo ofereix accés als millors gestors de renda fixa high yield gràcies a una rigorosa i cuidada selecció.El Fondo presenta una elevada flexibilitat en la selecció i construcció de cartera que li permet adaptar-se a qualsevol situació de mercat. A més, el Fondo gestiona la divisa ja que no hi ha límit al risc albira. El resultat final és una cartera molt diversificada que reuneix la millor combinació de gestors experts en bons high yield.L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 7.61%
 • 2022
 • -3.35%
 • 2021
 • 9.58%
 • 2020
 • -0.86%
 • 2019
 • 12.88%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • -0.04%
 • 3 mesos
 • 1.83%
 • 6 mesos
 • 3.73%
 • 1 any
 • 11.68%
 • TAE 3 anys
 • 4.25%
 • TAE 5 anys
 • 4.09%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4230€
9090€
10570€
12140€
-57.7%
-9.1%
5.7%
21.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4250€
9930€
12928€
14578€
-15.7%
-0.1%
5.3%
7.8%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4230€
9090€
10540€
12140€
-57.7%
-9.1%
5.4%
21.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4260€
9890€
12928€
14578€
-15.7%
-0.2%
5.3%
7.8%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4230€
9090€
10540€
12140€
-57.7%
-9.1%
5.4%
21.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4250€
9631€
12922€
14578€
-15.7%
-0.8%
5.3%
7.8%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4230€
9090€
10510€
12140€
-57.7%
-9.1%
5.1%
21.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4250€
9748€
12922€
14578€
-15.7%
-0.5%
5.3%
7.8%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4230€
9090€
10510€
12140€
-57.7%
-9.1%
5.1%
21.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4260€
9890€
12909€
14578€
-15.7%
-0.2%
5.2%
7.8%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4230€
9090€
10460€
12140€
-57.7%
-9.1%
4.6%
21.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4250€
9792€
12897€
14578€
-15.7%
-0.4%
5.2%
7.8%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4230€
9090€
10450€
12140€
-57.7%
-9.1%
4.5%
21.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4250€
9920€
12897€
14578€
-15.7%
-0.2%
5.2%
7.8%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4230€
9090€
10460€
12140€
-57.7%
-9.1%
4.6%
21.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4250€
10100€
12897€
14578€
-15.7%
0.2%
5.2%
7.8%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4230€
9090€
10510€
12140€
-57.7%
-9.1%
5.1%
21.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4250€
10288€
12897€
14578€
-15.7%
0.6%
5.2%
7.8%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4230€
9090€
10540€
12140€
-57.7%
-9.1%
5.4%
21.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4260€
10288€
12897€
14578€
-15.7%
0.6%
5.2%
7.8%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4230€
9090€
10540€
12140€
-57.7%
-9.1%
5.4%
21.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4260€
10422€
12897€
14578€
-15.7%
0.8%
5.2%
7.8%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4230€
9090€
10570€
12140€
-57.7%
-9.1%
5.7%
21.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4260€
10422€
12897€
14578€
-15.7%
0.8%
5.2%
7.8%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4230€
9090€
10580€
12140€
-57.7%
-9.1%
5.8%
21.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4260€
10391€
12891€
14578€
-15.7%
0.8%
5.2%
7.8%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 21/07/2023 - 18/07/2024
10,890 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0137414001

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Internacional

Núm. registre CNMV

5237

Patrimoni

167,77

Partícips

89.744

Valor liquidatiu a

8,09 EUR