Fons d'inversió

Descripció

Inverteix en actius de renda fixa pública d'emissors de l'àrea euro en un mínim del 80%, i la resta en actius de renda fixa, pública o privada, d'emissors tant de l'àrea euro com de la resta de països de l'OCDE.La durada de la cartera podrà estar entre 1 i 3 anys.L'exposició a risc de divisa serà inferior al 10%.L'horitzó temporal recomanat és de 3 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 3.18%
 • 2022
 • -4.93%
 • 2021
 • -0.93%
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.68%
 • 3 mesos
 • 0.93%
 • 6 mesos
 • 0.95%
 • 1 any
 • 3.50%
 • TAE 3 anys
 • -0.59%
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 3 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8960€
9510€
9970€
10240€
-10.4%
-4.9%
-0.3%
2.4%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9200€
9249€
9889€
10340€
-2.7%
-2.6%
-0.4%
1.1%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8960€
9510€
9970€
10240€
-10.4%
-4.9%
-0.3%
2.4%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9189€
9249€
9889€
10340€
-2.8%
-2.6%
-0.4%
1.1%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8960€
9510€
9970€
10220€
-10.4%
-4.9%
-0.3%
2.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9189€
9249€
9889€
10291€
-2.8%
-2.6%
-0.4%
1%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8970€
9510€
9970€
10220€
-10.3%
-4.9%
-0.3%
2.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9189€
9249€
9880€
10291€
-2.8%
-2.6%
-0.4%
1%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8970€
9510€
9970€
10210€
-10.3%
-4.9%
-0.3%
2.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9189€
9249€
9860€
10269€
-2.8%
-2.6%
-0.5%
0.9%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8970€
9510€
9970€
10140€
-10.3%
-4.9%
-0.3%
1.4%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9189€
9249€
9860€
10211€
-2.8%
-2.6%
-0.5%
0.7%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8970€
9510€
9970€
10140€
-10.3%
-4.9%
-0.3%
1.4%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9189€
9249€
9839€
10211€
-2.8%
-2.6%
-0.5%
0.7%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8970€
9510€
9970€
10320€
-10.3%
-4.9%
-0.3%
3.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9189€
9249€
9839€
10211€
-2.8%
-2.6%
-0.5%
0.7%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8970€
9510€
9970€
10320€
-10.3%
-4.9%
-0.3%
3.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9189€
9249€
9830€
10130€
-2.8%
-2.6%
-0.6%
0.4%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8970€
9510€
9970€
10320€
-10.3%
-4.9%
-0.3%
3.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9189€
9249€
9821€
10130€
-2.8%
-2.6%
-0.6%
0.4%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8970€
9510€
9970€
10320€
-10.3%
-4.9%
-0.3%
3.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9189€
9249€
9821€
10099€
-2.8%
-2.6%
-0.6%
0.3%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8970€
9510€
9970€
10320€
-10.3%
-4.9%
-0.3%
3.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9189€
9249€
9821€
10099€
-2.8%
-2.6%
-0.6%
0.3%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8970€
9510€
9970€
10320€
-10.3%
-4.9%
-0.3%
3.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9189€
9249€
9809€
10090€
-2.8%
-2.6%
-0.6%
0.3%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 16/07/2023 - 11/07/2024
3,215 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0180967004

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

5432

Patrimoni

503,99

Partícips

95.819

Valor liquidatiu a

5,70 EUR