Fons d'inversió

Descripció

El fons invertirà com a mínim el 75% de l'exposició total en valors de renda variable espanyola, preferentment de mitjana/baixa capitalització (fonamentalment inferior a 3.000 milions d'euros). No hi haurà predeterminació pel que fa als sectors econòmics en què inverteix el fons.La resta de l'exposició estarà invertida en actius de renda fixa, tant pública com privada (inclosos dipòsits, així com instruments de mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids) d'emissors/mercats de l'OCDE. Els actius tindran com a mínim qualitat mitjana (ràting BBB, BBB, BBB+). No obstant això, en el supòsit de baixades sobrevingudes del ràting, les posicions afectades podran mantenir-se en cartera fins a un 30%. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà inferior a 1 any.La inversió en actius de baixa capitalització pot influir negativament en la liquiditat del fons.Es podrà invertir fins a un 10% del patrimoni en IIC.L'exposició màxima al risc de divisa serà del 30% de l'exposició total. L'horitzó temporal recomanat és de 4 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 14.39%
 • 2022
 • -2.76%
 • 2021
 • 7.00%
 • 2020
 • 1.38%
 • 2019
 • 13.91%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.05%
 • 3 mesos
 • 7.90%
 • 6 mesos
 • 14.28%
 • 1 any
 • 13.11%
 • TAE 3 anys
 • 8.17%
 • TAE 5 anys
 • 6.89%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 4 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
7510€
10190€
14910€
-81.5%
-24.9%
1.9%
49.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2130€
7312€
10810€
15599€
-26.6%
-6.1%
1.6%
9.3%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
7510€
10190€
14910€
-81.5%
-24.9%
1.9%
49.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2130€
7312€
10810€
15599€
-26.6%
-6.1%
1.6%
9.3%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
7510€
10190€
14910€
-81.5%
-24.9%
1.9%
49.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2130€
7312€
10810€
14350€
-26.6%
-6.1%
1.6%
7.5%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
7510€
10190€
14910€
-81.5%
-24.9%
1.9%
49.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2130€
7312€
10810€
14350€
-26.6%
-6.1%
1.6%
7.5%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
7510€
10190€
14910€
-81.5%
-24.9%
1.9%
49.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2130€
7312€
10810€
14170€
-26.6%
-6.1%
1.6%
7.2%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
7510€
10190€
14910€
-81.5%
-24.9%
1.9%
49.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2130€
7312€
10810€
14170€
-26.6%
-6.1%
1.6%
7.2%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
7510€
10230€
14910€
-81.5%
-24.9%
2.3%
49.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2130€
7312€
10810€
14170€
-26.6%
-6.1%
1.6%
7.2%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
7510€
10310€
14910€
-81.5%
-24.9%
3.1%
49.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2130€
7312€
10858€
14170€
-26.6%
-6.1%
1.7%
7.2%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
7510€
10310€
14910€
-81.5%
-24.9%
3.1%
49.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2130€
7312€
10858€
14170€
-26.6%
-6.1%
1.7%
7.2%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
7510€
10310€
14910€
-81.5%
-24.9%
3.1%
49.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2130€
7312€
10879€
14170€
-26.6%
-6.1%
1.7%
7.2%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1840€
7510€
10310€
14910€
-81.6%
-24.9%
3.1%
49.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2130€
7312€
10890€
14170€
-26.6%
-6.1%
1.7%
7.2%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
7510€
10310€
14910€
-81.5%
-24.9%
3.1%
49.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2130€
7312€
11008€
14170€
-26.6%
-6.1%
1.9%
7.2%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1840€
7510€
10310€
14910€
-81.6%
-24.9%
3.1%
49.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2130€
7312€
11041€
14170€
-26.6%
-6.1%
2%
7.2%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 21/07/2023 - 18/07/2024
12,862 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0138800000

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Cartera

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Variable Euro

Núm. registre CNMV

186

Patrimoni

95,27

Partícips

5.516

Valor liquidatiu a

130,42 EUR

Documentació

Informació legal obligatòria en la primera subscripció

Fets rellevants

Cambios relevantes