Fons d'inversió

Descripció

L'objectiu del fons és invertir en cada moment en els diferents mercats en els tants per cent més adequats i optimitzar la rendibilitat de la cartera per a cada nivell de risc assumit.Pot invertir en tots els mercats mundials, sense restriccions quant als mercats emergents ni a la liquiditat dels mercats. La inversió en renda fixa pot ser pública o privada i no s'exigeix un ràting mínim. La durada mitjana de la cartera i l'exposició als diversos actius s'adapten a les expectatives del comitè d'inversions. Els títols de renda variable no tenen limitació de capitalització borsària.No s'estableixen tants per cent màxims d'exposició a renda fixa, a renda variable ni a divises que no siguin l'euro.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 4.14%
 • 2022
 • -5.07%
 • 2021
 • 2.04%
 • 2020
 • 0.68%
 • 2019
 • 2.72%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.37%
 • 3 mesos
 • 0.85%
 • 6 mesos
 • 1.78%
 • 1 any
 • 4.17%
 • TAE 3 anys
 • 0.27%
 • TAE 5 anys
 • 0.64%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 21/07/2023 - 18/07/2024
4,144 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

LU0975648683

Domicili

Luxemburgo

Divisa

EUR

Classe

E

Inversió mínima

1000000 EUR

Inversió a mantenir

1000000 EUR

Patrimoni

31,77

Partícips

554

Valor liquidatiu a

10,78 EUR