Fons d'inversió

Descripció

L'objectiu del fons és invertir en cada moment en els diferents mercats en els tants per cent més adequats i optimitzar la rendibilitat de la cartera per a cada nivell de risc assumit.Pot invertir en tots els mercats mundials, sense restriccions quant als mercats emergents ni a la liquiditat dels mercats. La inversió en renda fixa pot ser pública o privada i no s'exigeix un ràting mínim. La durada mitjana de la cartera i l'exposició als diversos actius s'adapten a les expectatives del comitè d'inversions. Els títols de renda variable no tenen limitació de capitalització borsària.No s'estableixen tants per cent màxims d'exposició a renda fixa, a renda variable ni a divises que no siguin l'euro.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 3.83%
 • 2022
 • -5.36%
 • 2021
 • 1.74%
 • 2020
 • 0.37%
 • 2019
 • 2.42%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.25%
 • 3 mesos
 • 0.60%
 • 6 mesos
 • 2.65%
 • 1 any
 • 3.81%
 • TAE 3 anys
 • -0.10%
 • TAE 5 anys
 • 0.33%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/05/2023 - 16/05/2024
3,947 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

LU1259382486

Domicili

Luxemburgo

Divisa

EUR

Classe

B

Inversió mínima

50000 EUR

Inversió a mantenir

50000 EUR

Patrimoni

34,13

Partícips

373

Valor liquidatiu a

9,81 EUR