Fons d'inversió

Descripció

L'objectiu inicial del fons és identificar les tendències econòmiques globals. Cada tendència s'implementa en el fons per mitjà de diferents idees d'inversió. Es tracta d'un fons molt diversificat. La inversió temàtica evita les restriccions geogràfiques i sectorials dels índexs borsaris per centrar-se en les tendències econòmiques estructurals, l'origen de les quals sol ser demogràfic, polític o cultural. El fons inclou, per a cada idea d'inversió, el millor fons d'inversió, amb experiència provada i resultats sòlids en els nínxols de mercat que representen les idees d'inversió, seleccionats per l'equip de SAA. El fons canvia les inversions per adaptar-se a les noves tendències o idees d'inversió. Tendències i idees d'inversió: creixement sostenible, envelliment de la població, escassetat de recursos, noves classes mitjanes, repressió financera i tecnologia.L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 13.60%
 • 2022
 • -21.39%
 • 2021
 • 16.02%
 • 2020
 • 19.35%
 • 2019
 • 29.30%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 1.90%
 • 3 mesos
 • 3.46%
 • 6 mesos
 • 12.18%
 • 1 any
 • 16.78%
 • TAE 3 anys
 • 1.12%
 • TAE 5 anys
 • 8.00%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1950€
7860€
10910€
15790€
-80.5%
-21.4%
9.1%
57.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2170€
8368€
14871€
19178€
-26.3%
-3.5%
8.3%
13.9%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1950€
7860€
10910€
15790€
-80.5%
-21.4%
9.1%
57.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2170€
8618€
14768€
19178€
-26.3%
-2.9%
8.1%
13.9%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1950€
7860€
10870€
15790€
-80.5%
-21.4%
8.7%
57.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2170€
8838€
14727€
19178€
-26.3%
-2.4%
8.1%
13.9%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1950€
7860€
10850€
15790€
-80.5%
-21.4%
8.5%
57.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2170€
8618€
14619€
19178€
-26.3%
-2.9%
7.9%
13.9%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1950€
7860€
10840€
15790€
-80.5%
-21.4%
8.4%
57.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2170€
8429€
14619€
19178€
-26.3%
-3.4%
7.9%
13.9%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1950€
7860€
10800€
15790€
-80.5%
-21.4%
8%
57.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2170€
7960€
14551€
19178€
-26.3%
-4.5%
7.8%
13.9%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1950€
7860€
10790€
15790€
-80.5%
-21.4%
7.9%
57.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2170€
8552€
14551€
19178€
-26.3%
-3.1%
7.8%
13.9%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1940€
7860€
10790€
15790€
-80.6%
-21.4%
7.9%
57.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2170€
8929€
14619€
19178€
-26.3%
-2.2%
7.9%
13.9%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1940€
7860€
10790€
15790€
-80.6%
-21.4%
7.9%
57.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2170€
9048€
14619€
19178€
-26.3%
-2%
7.9%
13.9%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1940€
7860€
10790€
15790€
-80.6%
-21.4%
7.9%
57.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2170€
9429€
14727€
19178€
-26.3%
-1.2%
8.1%
13.9%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1940€
7860€
10790€
15790€
-80.6%
-21.4%
7.9%
57.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2170€
9689€
14768€
19178€
-26.3%
-0.6%
8.1%
13.9%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1950€
7860€
10790€
15790€
-80.5%
-21.4%
7.9%
57.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2170€
9491€
14727€
19178€
-26.3%
-1%
8.1%
13.9%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1950€
7860€
10790€
15790€
-80.5%
-21.4%
7.9%
57.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2170€
9602€
14727€
19178€
-26.3%
-0.8%
8.1%
13.9%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 16/07/2023 - 10/07/2024
15,079 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0164853006

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Estandar

Inversió mínima

600 EUR

Inversió a mantenir

6 EUR

Categoria CNMV

Global

Núm. registre CNMV

4536

Patrimoni

2.561,79

Partícips

93.008

Valor liquidatiu a

15,97 EUR