Fons d'inversió

Descripció

CaixaBank Selección Retorno Absoluto és un fons de fons multiestratègia que inverteix activament en estratègies líquides de gestió alternativa per mitjà de fons UCITS de terceres gestores. Les estratègies en què inverteix el fons inclouen selecció de títols, esdeveniments corporatius, valor relatiu, global macro i futurs gestionats. L'objectiu és obtenir una rendibilitat atractiva ajustada pel risc, tant per la selecció de fons com per la rotació entre les diferents estratègies. El control del risc forma part integrant del procés d'inversió amb un límit de volatilitat mitjana anual del 3%. El fons ofereix liquiditat diària.L'horitzó temporal recomanat és 2 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 2.95%
 • 2022
 • -1.10%
 • 2021
 • 1.10%
 • 2020
 • 0.18%
 • 2019
 • 1.22%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.20%
 • 3 mesos
 • 3.91%
 • 6 mesos
 • 4.76%
 • 1 any
 • 7.68%
 • TAE 3 anys
 • 2.55%
 • TAE 5 anys
 • 1.59%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 2 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7330€
9110€
9990€
10860€
-26.7%
-8.9%
-0.1%
8.6%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8319€
8930€
9910€
10981€
-8.8%
-5.5%
-0.5%
4.8%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7330€
9110€
9990€
10860€
-26.7%
-8.9%
-0.1%
8.6%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8319€
8930€
9910€
10981€
-8.8%
-5.5%
-0.5%
4.8%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7330€
9110€
9990€
10860€
-26.7%
-8.9%
-0.1%
8.6%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8319€
8930€
9910€
10981€
-8.8%
-5.5%
-0.5%
4.8%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7330€
9110€
9980€
10860€
-26.7%
-8.9%
-0.2%
8.6%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8319€
8930€
9910€
10981€
-8.8%
-5.5%
-0.5%
4.8%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7330€
9110€
9980€
10860€
-26.7%
-8.9%
-0.2%
8.6%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8319€
8930€
9910€
10981€
-8.8%
-5.5%
-0.5%
4.8%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7330€
9110€
9980€
10860€
-26.7%
-8.9%
-0.2%
8.6%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8319€
8930€
9910€
10981€
-8.8%
-5.5%
-0.5%
4.8%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7330€
9110€
9980€
10860€
-26.7%
-8.9%
-0.2%
8.6%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8319€
8930€
9910€
10981€
-8.8%
-5.5%
-0.5%
4.8%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7330€
9110€
9980€
10860€
-26.7%
-8.9%
-0.2%
8.6%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8319€
8930€
9910€
10981€
-8.8%
-5.5%
-0.5%
4.8%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7330€
9110€
9980€
10860€
-26.7%
-8.9%
-0.2%
8.6%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8319€
8930€
9910€
10981€
-8.8%
-5.5%
-0.5%
4.8%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7330€
9110€
9980€
10860€
-26.7%
-8.9%
-0.2%
8.6%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8319€
8930€
9910€
10981€
-8.8%
-5.5%
-0.5%
4.8%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7330€
9110€
9980€
10860€
-26.7%
-8.9%
-0.2%
8.6%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8319€
8930€
9910€
10981€
-8.8%
-5.5%
-0.5%
4.8%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7430€
9110€
9980€
10860€
-25.7%
-8.9%
-0.2%
8.6%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8359€
8930€
9910€
10981€
-8.6%
-5.5%
-0.5%
4.8%
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7430€
9110€
9980€
10860€
-25.7%
-8.9%
-0.2%
8.6%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8359€
8930€
9910€
10981€
-8.6%
-5.5%
-0.5%
4.8%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/07/2023 - 21/07/2024
7,703 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0138066024

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Platinum

Inversió mínima

1000000 EUR

Inversió a mantenir

1000000 EUR

Categoria CNMV

Retorno Absoluto

Núm. registre CNMV

3268

Patrimoni

73,92

Partícips

1.758

Valor liquidatiu a

6,27 EUR