Fons d'inversió

Descripció

Invertirà un mínim del 75% en IIC que segueix criteris d'inversió sostenible gestionades per societats de reconegut prestigi internacional en l'àmbit de la inversió amb criteris ASG: ambientals, socials i de govern corporatiu.Les IIC seleccionades seran actiu apte, harmonitzades o no, i pot incloure les del grup CaixaBank.No existeix predeterminació pel que fa a percentatges d'exposició entre renda variable i renda fixa. No hi ha límits a exposició a risc divisa, podrà invertir en tots els mercats mundials i l'exposició a països emergents serà com a màxim del 40%.L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 6.44%
 • 2022
 • -18.44%
 • 2021
 • 13.25%
 • 2020
 • 11.45%
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.26%
 • 3 mesos
 • 1.58%
 • 6 mesos
 • 6.32%
 • 1 any
 • 7.08%
 • TAE 3 anys
 • -1.78%
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3420€
8160€
10420€
13760€
-65.8%
-18.4%
4.2%
37.6%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3730€
8429€
12260€
14598€
-17.9%
-3.4%
4.2%
7.9%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3420€
8160€
10420€
13760€
-65.8%
-18.4%
4.2%
37.6%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3730€
8601€
12249€
14598€
-17.9%
-3%
4.1%
7.9%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3420€
8160€
10420€
13760€
-65.8%
-18.4%
4.2%
37.6%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3730€
8699€
12178€
14598€
-17.9%
-2.8%
4%
7.9%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3430€
8160€
10410€
13760€
-65.7%
-18.4%
4.1%
37.6%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3730€
8490€
12178€
14598€
-17.9%
-3.2%
4%
7.9%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3430€
8160€
10410€
13760€
-65.7%
-18.4%
4.1%
37.6%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3730€
8260€
12172€
14598€
-17.9%
-3.8%
4%
7.9%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3430€
8160€
10400€
13760€
-65.7%
-18.4%
4%
37.6%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3730€
7881€
12161€
14598€
-17.9%
-4.7%
4%
7.9%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3430€
8160€
10390€
13760€
-65.7%
-18.4%
3.9%
37.6%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3730€
8291€
12161€
14598€
-17.9%
-3.7%
4%
7.9%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3420€
8160€
10390€
13760€
-65.8%
-18.4%
3.9%
37.6%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3730€
8681€
12172€
14598€
-17.9%
-2.8%
4%
7.9%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3420€
8160€
10390€
13760€
-65.8%
-18.4%
3.9%
37.6%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3730€
8609€
12178€
14598€
-17.9%
-3%
4%
7.9%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3420€
8160€
10390€
13760€
-65.8%
-18.4%
3.9%
37.6%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3730€
8838€
12178€
14598€
-17.9%
-2.4%
4%
7.9%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3420€
8160€
10390€
13760€
-65.8%
-18.4%
3.9%
37.6%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3730€
9072€
12178€
14598€
-17.9%
-1.9%
4%
7.9%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3420€
8160€
10390€
13760€
-65.8%
-18.4%
3.9%
37.6%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3730€
8852€
12178€
14598€
-17.9%
-2.4%
4%
7.9%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3420€
8160€
10390€
13760€
-65.8%
-18.4%
3.9%
37.6%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3730€
8979€
12178€
14598€
-17.9%
-2.1%
4%
7.9%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 16/07/2023 - 10/07/2024
5,999 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0184922039

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Estandar

Inversió mínima

600 EUR

Inversió a mantenir

6 EUR

Categoria CNMV

Global

Núm. registre CNMV

3120

Patrimoni

272,86

Partícips

17.934

Valor liquidatiu a

11,62 EUR