Fons d'inversió

Descripció

S'aplicaran criteris financers i extrafinancers o d'inversió socialment responsable (mediambientals, socials i de govern corporatiu). La majoria de la cartera compleix amb l'ideari ètic. Invertirà, almenys, un 50% del patrimoni en IIC financeres. Invertirà, directament o indirectament, entre el 30% i el 60% (en condicions normals serà el 30%) de l'exposició total en renda variable de qualsevol capitalització i sector, i la resta en renda fixa pública/privada (inclosos dipòsits, instruments del mercat monetari i bons verds i bons socials), amb almenys qualitat mitjana (mínim BBB-) en la data de compra i fins a un 20% en baixa qualitat (inferior a BBB-) o sense ràting, amb una durada mitjana de la cartera de renda fixa no predeterminada. Els emissors/mercats seran de l'OCDE i fins a un 20% de l'exposició total en països emergents.La suma de les inversions en valors de renda variable emesos per entitats radicades fora de l'àrea euro més l'exposició al risc de divisa podrà superar el 30%.La inversió en actius de baixa capitalització o baixa qualitat creditícia pot influir negativament en la liquiditat del fons. El fons tindrà una volatilitat màxima anual inferior al 10%.L'horitzó temporal recomanat és de 2 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 6.12%
 • 2022
 • -10.90%
 • 2021
 • -
 • 2020
 • -0.94%
 • 2019
 • 8.67%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 1.21%
 • 3 mesos
 • 1.98%
 • 6 mesos
 • 4.66%
 • 1 any
 • 7.10%
 • TAE 3 anys
 • 0.02%
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 2 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4630€
8910€
10300€
12030€
-53.7%
-10.9%
3%
20.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6709€
9111€
10539€
12111€
-18.1%
-4.6%
2.7%
10.1%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4630€
8910€
10290€
12030€
-53.7%
-10.9%
2.9%
20.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6709€
9210€
10531€
12111€
-18.1%
-4%
2.6%
10.1%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4630€
8910€
10270€
12030€
-53.7%
-10.9%
2.7%
20.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6709€
9289€
10510€
12111€
-18.1%
-3.6%
2.5%
10.1%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4630€
8910€
10250€
12030€
-53.7%
-10.9%
2.5%
20.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6709€
9170€
10500€
12111€
-18.1%
-4.2%
2.5%
10.1%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4630€
8910€
10250€
12030€
-53.7%
-10.9%
2.5%
20.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6709€
8991€
10480€
12111€
-18.1%
-5.2%
2.4%
10.1%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4630€
8910€
10240€
12030€
-53.7%
-10.9%
2.4%
20.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6709€
8770€
10480€
12111€
-18.1%
-6.4%
2.4%
10.1%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4630€
8910€
10230€
12030€
-53.7%
-10.9%
2.3%
20.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6709€
8810€
10480€
12111€
-18.1%
-6.1%
2.4%
10.1%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4630€
8910€
10230€
12030€
-53.7%
-10.9%
2.3%
20.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6709€
8810€
10480€
12111€
-18.1%
-6.1%
2.4%
10.1%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4620€
8910€
10240€
12030€
-53.8%
-10.9%
2.4%
20.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6709€
8810€
10480€
12111€
-18.1%
-6.1%
2.4%
10.1%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4630€
8910€
10240€
12030€
-53.7%
-10.9%
2.4%
20.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6709€
8810€
10480€
12111€
-18.1%
-6.1%
2.4%
10.1%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4630€
8910€
10240€
12030€
-53.7%
-10.9%
2.4%
20.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6709€
8810€
10480€
12111€
-18.1%
-6.1%
2.4%
10.1%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4650€
8830€
10370€
11650€
-53.5%
-11.7%
3.7%
16.5%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6680€
8961€
10750€
11870€
-18.3%
-5.3%
3.7%
9%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4640€
8830€
10380€
11650€
-53.6%
-11.7%
3.8%
16.5%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6680€
9210€
10750€
11870€
-18.3%
-4%
3.7%
9%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 17/07/2023 - 11/07/2024
6,514 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0105578001

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Cartera

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Variable Mixta Internacional

Núm. registre CNMV

3443

Patrimoni

50,31

Partícips

3.251

Valor liquidatiu a

107,46 EUR

Documentació

Informació legal obligatòria en la primera subscripció