Fons d'inversió

Descripció

S'aplicaran criteris financers i extrafinancers o d'inversió socialment responsable (mediambientals, socials i de govern corporatiu); la majoria de la cartera compleix amb l'ideari ètic. Invertirà, com a mínim, un 50% del patrimoni en IIC.Invertirà, directament o indirectament, menys del 30% (en condicions normals serà el 15%) de l'exposició total en renda variable de qualsevol capitalització i sector, i la resta en renda fixa pública/privada (inclosos dipòsits, instruments del mercat monetari i bons verds i bons socials), amb almenys qualitat mitjana (mínim BBB-) en la data de compra i fins a un 20% en baixa qualitat (inferior a BBB-) o sense ràting, amb una durada mitjana de la cartera de renda fixa no predeterminada. Els emissors/mercats seran de l'OCDE i fins a un 20% de l'exposició total en països emergents.La suma de les inversions en valors de renda variable emesos per entitats radicades fora de la zona euro més l'exposició al risc de divisa no superarà el 30%.La inversió en actius de baixa capitalització o baixa qualitat creditícia pot influir negativament en la liquiditat del fons.El fons tindrà una volatilitat màxima anual inferior al 5%.L'horitzó temporal recomanat és de 18 mesos.El Fons promou característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (EU) 2019/2088).

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 5.68%
 • 2022
 • -9.06%
 • 2021
 • -
 • 2020
 • 1.01%
 • 2019
 • 4.53%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.82%
 • 3 mesos
 • 2.10%
 • 6 mesos
 • 3.09%
 • 1 any
 • 5.32%
 • TAE 3 anys
 • -0.42%
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 2 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7350€
9090€
10170€
10900€
-26.5%
-9.1%
1.7%
9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8540€
9251€
10191€
11120€
-7.6%
-3.8%
1%
5.5%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7350€
9090€
10170€
10900€
-26.5%
-9.1%
1.7%
9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8540€
9279€
10191€
11120€
-7.6%
-3.7%
1%
5.5%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7350€
9090€
10160€
10900€
-26.5%
-9.1%
1.6%
9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8540€
9339€
10191€
11120€
-7.6%
-3.4%
1%
5.5%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7360€
9090€
10150€
10900€
-26.4%
-9.1%
1.5%
9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8540€
9289€
10191€
11120€
-7.6%
-3.6%
1%
5.5%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7360€
9090€
10150€
10900€
-26.4%
-9.1%
1.5%
9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8540€
9160€
10191€
11120€
-7.6%
-4.3%
1%
5.5%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7360€
9090€
10140€
10900€
-26.4%
-9.1%
1.4%
9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8540€
9080€
10191€
11120€
-7.6%
-4.7%
1%
5.5%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7360€
9090€
10120€
10900€
-26.4%
-9.1%
1.2%
9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8540€
9120€
10181€
11120€
-7.6%
-4.5%
0.9%
5.5%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7360€
9090€
10120€
10900€
-26.4%
-9.1%
1.2%
9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8540€
9120€
10181€
11120€
-7.6%
-4.5%
0.9%
5.5%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7360€
9090€
10120€
10900€
-26.4%
-9.1%
1.2%
9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8540€
9120€
10181€
11120€
-7.6%
-4.5%
0.9%
5.5%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7360€
9090€
10120€
10900€
-26.4%
-9.1%
1.2%
9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8540€
9120€
10181€
11120€
-7.6%
-4.5%
0.9%
5.5%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7360€
9090€
10120€
10900€
-26.4%
-9.1%
1.2%
9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8540€
9120€
10181€
11120€
-7.6%
-4.5%
0.9%
5.5%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7380€
9090€
10210€
10790€
-26.2%
-9.1%
2.1%
7.9%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8501€
9120€
10331€
11109€
-7.8%
-4.5%
1.6%
5.4%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7380€
8920€
10180€
10670€
-26.2%
-10.8%
1.8%
6.7%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8519€
9071€
10300€
11021€
-7.7%
-4.8%
1.5%
5%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 21/07/2023 - 17/07/2024
5,041 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0158965006

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Cartera

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Mixta Internacional

Núm. registre CNMV

2704

Patrimoni

488,86

Partícips

25.474

Valor liquidatiu a

104,16 EUR

Documentació

Informació legal obligatòria en la primera subscripció

Cambios relevantes