Fons d'inversió

Descripció

L'objectiu de gestió és obtenir per al partícip un rendiment anual, no garantit, amb una volatilitat màxima no superior a 14% anual. Fons global i multiestratègia que busca rendiments a llarg termini mitjançant la inversió en IIC de gestió alternativa. No hi ha predeterminació quant al tipus d'actiu (renda fixa, renda variable, divises, actius de països emergents, etc.) en què inverteixin. El nombre d'IIC subjacents normalment oscil·larà entre el rang de 10 i 30 IIC i constituiran un mínim del 50% de la cartera. No hi haurà estratègies predeterminades de gestió alternativa per a la selecció de les IIC.L'horitzó temporal recomanat és 4 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 4.14%
 • 2022
 • -6.75%
 • 2021
 • 5.94%
 • 2020
 • 3.93%
 • 2019
 • 9.67%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • -0.22%
 • 3 mesos
 • 1.44%
 • 6 mesos
 • 3.54%
 • 1 any
 • 5.99%
 • TAE 3 anys
 • 0.98%
 • TAE 5 anys
 • 2.60%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 4 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6080€
9090€
10260€
11080€
-39.2%
-9.1%
2.6%
10.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6750€
9479€
10509€
11681€
-9.4%
-1.3%
1.3%
4%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6080€
9090€
10250€
11080€
-39.2%
-9.1%
2.5%
10.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6741€
9490€
10509€
11681€
-9.4%
-1.3%
1.3%
4%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6080€
9090€
10180€
11080€
-39.2%
-9.1%
1.8%
10.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6741€
9490€
10509€
11681€
-9.4%
-1.3%
1.3%
4%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6070€
9090€
10180€
11080€
-39.3%
-9.1%
1.8%
10.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6750€
9429€
10509€
11618€
-9.4%
-1.5%
1.3%
3.8%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6070€
9090€
10170€
11080€
-39.3%
-9.1%
1.7%
10.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6741€
9379€
10509€
11618€
-9.4%
-1.6%
1.3%
3.8%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6070€
9090€
10170€
11080€
-39.3%
-9.1%
1.7%
10.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6741€
9490€
10509€
11618€
-9.4%
-1.3%
1.3%
3.8%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6070€
9090€
10170€
11080€
-39.3%
-9.1%
1.7%
10.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6741€
9490€
10509€
11618€
-9.4%
-1.3%
1.3%
3.8%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6060€
9090€
10170€
11080€
-39.4%
-9.1%
1.7%
10.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6741€
9490€
10509€
11618€
-9.4%
-1.3%
1.3%
3.8%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6060€
9090€
10170€
11080€
-39.4%
-9.1%
1.7%
10.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6741€
9490€
10509€
11391€
-9.4%
-1.3%
1.3%
3.3%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6060€
9090€
10170€
11080€
-39.4%
-9.1%
1.7%
10.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6741€
9490€
10509€
11631€
-9.4%
-1.3%
1.3%
3.9%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6070€
9090€
10170€
11080€
-39.3%
-9.1%
1.7%
10.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6741€
9490€
10509€
11631€
-9.4%
-1.3%
1.3%
3.9%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6060€
9090€
10170€
11070€
-39.4%
-9.1%
1.7%
10.7%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6741€
9490€
10509€
11631€
-9.4%
-1.3%
1.3%
3.9%
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6060€
9090€
10170€
11070€
-39.4%
-9.1%
1.7%
10.7%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6741€
9490€
10509€
11631€
-9.4%
-1.3%
1.3%
3.9%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/07/2023 - 21/07/2024
5,861 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0115662019

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Cartera

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Retorno Absoluto

Núm. registre CNMV

4958

Patrimoni

78,07

Partícips

2.201

Valor liquidatiu a

6,97 EUR