Fons d'inversió

Descripció

Fons amb objectiu de rendibilitat no garantit.El fons ofereix en el venciment el 100% de la inversió el 07/09/2016 després de fer 8 reemborsaments obligatoris d'import variable vinculat a l'EURIBOR a 3 mesos (3M), en els dies 31/10 des del 2017 fins al 2024, o l'endemà si no és hàbil, sobre la inversió el 07/09/2016, tret que hi hagi reemborsaments en la data o amb import diferent dels obligatoris (TÆ objectiu NO GARANTIDA mínima a venciment 0,25% i màxima de 3,98%).Cada reemborsament anual es calcularà segons l'EURIBOR 3M de les dates d'observació i multiplicat per 0,25. Si en aquestes dates l'EURIBOR 3M és inferior a 0,25% s'agafarà 0,25%, i si és superior o igual a 4%, el 4%.Les dates d'observació de l'EURIBOR 3M són dos dies hàbils previs a cada data d'observació, 25 d'octubre, 25 de gener, 25 d'abril i 25 de juliol, tret del primer període, que serà més llarg i es fixarà com a primera observació dos dies hàbils previs al 13 de setembre del 2016.L'horitzó temporal recomanat és 31/10/2024.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.esEL FONS NO TE GARANTIA DE TERCERS, NI EL CAPITAL INVERTIT NI LA RENDIBILITAT NO SON GARANTITS. COM QUE TAMPOC NO S'ASSEGURA LA RENDIBILITAT NI LA INVERSIO INICIAL, L'INVERSOR PODRIA SOFRIR PERDUES. ELS PAGAMENTS PERIODICS SON REEMBORSAMENTS DE LA SEVA INVERSIO, ES A DIR, NO S'AJUSTEN A LA RENDIBILITAT OBTINGUDA PEL FONS. PER TANT, POT SOFRIR PERDUES TOT I REBRE ELS PAGAMENTS PERIODICS.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 2.88%
 • 2022
 • -1.17%
 • 2021
 • -0.65%
 • 2020
 • 0.63%
 • 2019
 • 1.67%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.24%
 • 3 mesos
 • 0.75%
 • 6 mesos
 • 2.08%
 • 1 any
 • 3.22%
 • TAE 3 anys
 • 0.85%
 • TAE 5 anys
 • 0.58%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 17/04/2023 - 14/04/2024
3,195 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0180964001

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

10000 EUR

Inversió a mantenir

6 EUR

Categoria CNMV

IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado

Núm. registre CNMV

5023

Patrimoni

380,61

Partícips

13.546

Valor liquidatiu a

6,40 EUR