Fons d'inversió

Descripció

La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex BofA Merrill Lynch Euro Subordinated Financial Index (EBSU) en el 50%, BofA Merrill Lynch Euro Non-Financial Subordinated Index (ENSU) en el 30% i el BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en el 20%. Com a mínim el 50% estarà invertit en deute subordinat (últim en ordre de prelació). D'aquest deute, un màxim del 70% s'invertirà en bons convertibles, que poden ser íntegrament contingents, emesos normalment a perpetuïtat amb opció de recompra. Aquests últims podrien ser del tipus de conversió a accions i del tipus principal write-down, és a dir, els bons per als quals la contingència vinculada al bo provocaria, en cas de produir-se, una reducció del principal del bo.La part de renda fixa no invertida en deute subordinat s'invertirà en deute públic, en altra renda fixa privada i en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats. L'exposició a renda variable serà com a màxim el 15% provinent o no de la conversió. L'exposició a risc divisa no superarà el 30%. Els actius de renda fixa i renda variable estaran emesos principalment en euros, sense límit pel que fa a mercats, inclosos emergents. No hi ha predeterminació quant a la qualificació creditícia. La durada tindrà un rang de 0 a 8 anys.L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 10.67%
 • 2022
 • -9.41%
 • 2021
 • 1.97%
 • 2020
 • 1.08%
 • 2019
 • 12.43%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 1.31%
 • 3 mesos
 • 1.68%
 • 6 mesos
 • 3.19%
 • 1 any
 • 10.54%
 • TAE 3 anys
 • 0.84%
 • TAE 5 anys
 • 1.73%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4370€
8120€
9710€
11350€
-56.3%
-18.8%
-2.9%
13.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4910€
8672€
11068€
11780€
-13.3%
-2.8%
2.1%
3.3%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4370€
8120€
9710€
11350€
-56.3%
-18.8%
-2.9%
13.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4919€
8748€
11041€
11780€
-13.2%
-2.6%
2%
3.3%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4370€
8120€
9710€
11350€
-56.3%
-18.8%
-2.9%
13.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4910€
8888€
11019€
11780€
-13.3%
-2.3%
2%
3.3%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4370€
8120€
9710€
11350€
-56.3%
-18.8%
-2.9%
13.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4910€
8888€
10981€
11780€
-13.3%
-2.3%
1.9%
3.3%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4370€
8120€
9710€
11350€
-56.3%
-18.8%
-2.9%
13.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4919€
8861€
10971€
11780€
-13.2%
-2.4%
1.9%
3.3%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4370€
8120€
9710€
11350€
-56.3%
-18.8%
-2.9%
13.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4910€
8911€
10949€
11780€
-13.3%
-2.3%
1.8%
3.3%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4370€
8120€
9710€
11350€
-56.3%
-18.8%
-2.9%
13.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4910€
9039€
10912€
11780€
-13.3%
-2%
1.8%
3.3%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4370€
8120€
9710€
11350€
-56.3%
-18.8%
-2.9%
13.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4910€
9039€
10949€
11780€
-13.3%
-2%
1.8%
3.3%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4370€
8120€
9710€
11350€
-56.3%
-18.8%
-2.9%
13.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4910€
9039€
10949€
11780€
-13.3%
-2%
1.8%
3.3%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4370€
8120€
9710€
11350€
-56.3%
-18.8%
-2.9%
13.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4910€
9039€
10949€
11780€
-13.3%
-2%
1.8%
3.3%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4370€
8120€
9710€
11350€
-56.3%
-18.8%
-2.9%
13.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4910€
9039€
10949€
11780€
-13.3%
-2%
1.8%
3.3%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4370€
8120€
9710€
11350€
-56.3%
-18.8%
-2.9%
13.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4910€
9039€
10879€
11780€
-13.3%
-2%
1.7%
3.3%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4370€
8120€
9710€
11350€
-56.3%
-18.8%
-2.9%
13.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4910€
9039€
10778€
11780€
-13.3%
-2%
1.5%
3.3%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 16/07/2023 - 11/07/2024
9,701 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0137794014

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Platinum

Inversió mínima

1000000 EUR

Inversió a mantenir

1000000 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Mixta Euro

Núm. registre CNMV

4988

Patrimoni

11,70

Partícips

121

Valor liquidatiu a

7,49 EUR