Fons d'inversió

Descripció

El fons inverteix en bons d'emissors públics i privats expressats en euros.La durada de la cartera s'ajusta d'acord amb la conjuntura i visió de mercat de l'equip de gestió i pot oscil·lar entre -3 i 12 anys.Es gestiona de manera activa la distribució de venciments de les emissions en cartera.També es gestiona dinàmicament la distribució geogràfica, sectorial i per grau de subordinació, així com la selecció d'emissors.Pot invertir fins a un 30% en high yield, és a dir, bons amb un ràting inferior a “grau d'inversió".L'exposició a risc de divises pot arribar fins al 10%.L'horitzó temporal recomanat és de 4 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 4.93%
 • 2022
 • -7.08%
 • 2021
 • -1.46%
 • 2020
 • 1.45%
 • 2019
 • 2.73%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.93%
 • 3 mesos
 • 1.64%
 • 6 mesos
 • 1.44%
 • 1 any
 • 4.27%
 • TAE 3 anys
 • -1.06%
 • TAE 5 anys
 • -0.40%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 4 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8980€
9230€
10030€
10580€
-10.2%
-7.7%
0.3%
5.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8871€
9250€
10210€
10681€
-3%
-1.9%
0.5%
1.7%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8980€
9230€
10030€
10580€
-10.2%
-7.7%
0.3%
5.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8871€
9231€
10202€
10681€
-3%
-2%
0.5%
1.7%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8980€
9230€
10030€
10580€
-10.2%
-7.7%
0.3%
5.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8871€
9261€
10189€
10681€
-3%
-1.9%
0.5%
1.7%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8980€
9230€
10030€
10580€
-10.2%
-7.7%
0.3%
5.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8871€
9292€
10181€
10681€
-3%
-1.8%
0.5%
1.7%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8980€
9230€
10030€
10580€
-10.2%
-7.7%
0.3%
5.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8871€
9239€
10169€
10609€
-3%
-2%
0.4%
1.5%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8980€
9230€
10030€
10580€
-10.2%
-7.7%
0.3%
5.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8871€
9292€
10169€
10580€
-3%
-1.8%
0.4%
1.4%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8980€
9230€
10030€
10580€
-10.2%
-7.7%
0.3%
5.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8871€
9421€
10161€
10572€
-3%
-1.5%
0.4%
1.4%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8990€
9230€
10030€
10580€
-10.1%
-7.7%
0.3%
5.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8871€
9559€
10149€
10572€
-3%
-1.1%
0.4%
1.4%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8990€
9230€
10030€
10580€
-10.1%
-7.7%
0.3%
5.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8871€
9559€
10149€
10572€
-3%
-1.1%
0.4%
1.4%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8980€
9230€
10030€
10580€
-10.2%
-7.7%
0.3%
5.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8871€
9509€
10141€
10572€
-3%
-1.3%
0.4%
1.4%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8980€
9230€
10030€
10580€
-10.2%
-7.7%
0.3%
5.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8871€
9559€
10141€
10572€
-3%
-1.1%
0.4%
1.4%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8980€
9230€
10030€
10580€
-10.2%
-7.7%
0.3%
5.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8871€
9490€
10141€
10572€
-3%
-1.3%
0.4%
1.4%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8980€
9230€
10030€
10580€
-10.2%
-7.7%
0.3%
5.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8871€
9529€
10129€
10572€
-3%
-1.2%
0.3%
1.4%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 21/07/2023 - 18/07/2024
4,419 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0138219029

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Platinum

Inversió mínima

1000000 EUR

Inversió a mantenir

1000000 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

2298

Patrimoni

224,39

Partícips

9.879

Valor liquidatiu a

6,23 EUR