Fons d'inversió

Descripció

El fons inverteix en valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, en dòlar EUA i negociats principalment en mercats dels EUA i en altres mercats de l'OCDE.Com a màxim un 25% de les emissions té una qualitat creditícia mitjana (entre BBB- i BBB+) i la resta són d'una qualitat creditícia elevada (mín. A-).La durada objectiu de la cartera de renda fixa no supera els 2 anys.No inverteix en mercats emergents.No hi ha límits d'exposició al risc de divisa.L'horitzó temporal recomanat és 4 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 2.04%
 • 2022
 • 6.46%
 • 2021
 • 6.65%
 • 2020
 • -7.91%
 • 2019
 • 4.34%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • -1.36%
 • 3 mesos
 • -1.08%
 • 6 mesos
 • 2.16%
 • 1 any
 • 7.33%
 • TAE 3 anys
 • 5.18%
 • TAE 5 anys
 • 2.21%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 4 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7150€
8700€
10330€
12720€
-28.5%
-13%
3.3%
27.2%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6879€
8930€
10660€
11948€
-8.9%
-2.8%
1.6%
4.6%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7150€
8700€
10330€
12720€
-28.5%
-13%
3.3%
27.2%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6879€
8930€
10660€
11948€
-8.9%
-2.8%
1.6%
4.6%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7150€
8700€
10330€
12720€
-28.5%
-13%
3.3%
27.2%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6879€
8930€
10559€
11948€
-8.9%
-2.8%
1.4%
4.6%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7150€
8700€
10330€
12720€
-28.5%
-13%
3.3%
27.2%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6879€
8930€
10559€
11948€
-8.9%
-2.8%
1.4%
4.6%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7150€
8700€
10300€
12720€
-28.5%
-13%
3%
27.2%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6879€
8930€
10559€
11948€
-8.9%
-2.8%
1.4%
4.6%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7150€
8700€
10290€
12720€
-28.5%
-13%
2.9%
27.2%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6879€
8930€
10559€
11948€
-8.9%
-2.8%
1.4%
4.6%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7150€
8700€
10280€
12720€
-28.5%
-13%
2.8%
27.2%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6879€
8930€
10559€
11948€
-8.9%
-2.8%
1.4%
4.6%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7150€
8700€
10280€
12720€
-28.5%
-13%
2.8%
27.2%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6879€
8930€
10559€
11948€
-8.9%
-2.8%
1.4%
4.6%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7150€
8700€
10280€
12720€
-28.5%
-13%
2.8%
27.2%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6879€
8930€
10559€
11948€
-8.9%
-2.8%
1.4%
4.6%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7150€
8700€
10280€
12720€
-28.5%
-13%
2.8%
27.2%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6879€
8930€
10559€
11948€
-8.9%
-2.8%
1.4%
4.6%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7150€
8700€
10280€
12340€
-28.5%
-13%
2.8%
23.4%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6879€
8930€
10559€
11948€
-8.9%
-2.8%
1.4%
4.6%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7150€
8700€
10280€
12340€
-28.5%
-13%
2.8%
23.4%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6879€
8930€
10559€
11948€
-8.9%
-2.8%
1.4%
4.6%
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7150€
8700€
10280€
12200€
-28.5%
-13%
2.8%
22%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6879€
8930€
10559€
11948€
-8.9%
-2.8%
1.4%
4.6%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/07/2023 - 22/07/2024
6,584 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0138807039

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Estandar

Inversió mínima

600 EUR

Inversió a mantenir

6 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Internacional

Núm. registre CNMV

21

Patrimoni

34,16

Partícips

2.235

Valor liquidatiu a

0,48 EUR