Fons d'inversió

Descripció

El fons inverteix principalment (mínim un 60%) en actius de renda fixa privada i, la resta, en valors emesos per estats de l'OCDE.La durada objectiu de la cartera pot oscil·lar entre 0 mesos i 1 any. S'utilitzen instruments financers derivats per reduir la sensibilitat a les variacions dels tipus d'interès que tinguin els actius de renda fixa en cartera.L'exposició al risc de divisa és inferior al 10%.Aquest fons permet tenir una exposició a renda fixa pública i privada amb una àmplia diversificació geogràfica així com per emissors i per sectors. El termini indicatiu de la inversió és més d’1 any.L'horitzó temporal recomanat és de més d’1 any.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 5.25%
 • 2022
 • -4.42%
 • 2021
 • -0.17%
 • 2020
 • -0.86%
 • 2019
 • 4.39%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.57%
 • 3 mesos
 • 1.24%
 • 6 mesos
 • 3.58%
 • 1 any
 • 6.85%
 • TAE 3 anys
 • 0.98%
 • TAE 5 anys
 • 0.81%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 1 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7700€
9210€
9970€
11100€
-23%
-7.9%
-0.3%
11%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7700€
9210€
9970€
11100€
-23%
-7.9%
-0.3%
11%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7700€
9210€
9970€
11100€
-23%
-7.9%
-0.3%
11%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7700€
9210€
9970€
11100€
-23%
-7.9%
-0.3%
11%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7700€
9210€
9970€
11100€
-23%
-7.9%
-0.3%
11%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7700€
9210€
9970€
11100€
-23%
-7.9%
-0.3%
11%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7700€
9210€
9970€
11100€
-23%
-7.9%
-0.3%
11%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7700€
9210€
9970€
11100€
-23%
-7.9%
-0.3%
11%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7700€
9210€
9970€
11100€
-23%
-7.9%
-0.3%
11%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7700€
9210€
9970€
11100€
-23%
-7.9%
-0.3%
11%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7700€
9210€
9970€
11100€
-23%
-7.9%
-0.3%
11%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7700€
9210€
9970€
11100€
-23%
-7.9%
-0.3%
11%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7690€
9210€
9970€
11100€
-23.1%
-7.9%
-0.3%
11%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 14/07/2023 - 10/07/2024
6,618 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0137979037

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

, fi premium

Inversió mínima

300000 EUR

Inversió a mantenir

300000 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

3099

Patrimoni

42,94

Partícips

2.450

Valor liquidatiu a

9,76 EUR