Fons d'inversió

Descripció

El fons inverteix en actius de renda fixa pública i privada. Els títols en què inverteix són emissions amb qualificació creditícia alta (mínim AA-) en el moment de la compra.La durada objectiu de la cartera és positiva i amb un màxim de 8 anys.L'exposició al risc de divisa no pot superar el 5%.Aquest fons permet tenir una exposició a renda fixa pública i privada d'una elevada qualitat creditícia, expressada en euros.L'horitzó temporal recomanat és 4 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 4.40%
 • 2022
 • -16.07%
 • 2021
 • -3.70%
 • 2020
 • 1.62%
 • 2019
 • 1.72%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.11%
 • 3 mesos
 • 0.59%
 • 6 mesos
 • -0.40%
 • 1 any
 • 1.71%
 • TAE 3 anys
 • -5.49%
 • TAE 5 anys
 • -3.64%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 4 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7980€
8390€
9980€
10850€
-20.2%
-16.1%
-0.2%
8.5%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7731€
8009€
10088€
10999€
-6.2%
-5.4%
0.2%
2.4%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7980€
8390€
9980€
10850€
-20.2%
-16.1%
-0.2%
8.5%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7731€
7999€
10080€
10999€
-6.2%
-5.4%
0.2%
2.4%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7980€
8390€
9970€
10850€
-20.2%
-16.1%
-0.3%
8.5%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7731€
8019€
10068€
10999€
-6.2%
-5.4%
0.2%
2.4%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7980€
8390€
9970€
10850€
-20.2%
-16.1%
-0.3%
8.5%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7731€
7941€
10048€
10901€
-6.2%
-5.6%
0.1%
2.2%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7980€
8390€
9960€
10850€
-20.2%
-16.1%
-0.4%
8.5%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7731€
7941€
10048€
10901€
-6.2%
-5.6%
0.1%
2.2%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7980€
8390€
9960€
10850€
-20.2%
-16.1%
-0.4%
8.5%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7731€
7941€
10028€
10901€
-6.2%
-5.6%
0.1%
2.2%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7980€
8390€
9960€
10850€
-20.2%
-16.1%
-0.4%
8.5%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7731€
7941€
10020€
10901€
-6.2%
-5.6%
0.1%
2.2%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7980€
8390€
9960€
10850€
-20.2%
-16.1%
-0.4%
8.5%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7731€
7941€
10020€
10731€
-6.2%
-5.6%
0.1%
1.8%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7980€
8390€
9960€
10850€
-20.2%
-16.1%
-0.4%
8.5%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7731€
7941€
10020€
10731€
-6.2%
-5.6%
0.1%
1.8%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7980€
8390€
9960€
10850€
-20.2%
-16.1%
-0.4%
8.5%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7731€
7941€
10008€
10731€
-6.2%
-5.6%
0%
1.8%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7980€
8390€
9960€
10700€
-20.2%
-16.1%
-0.4%
7%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7731€
7941€
10000€
10731€
-6.2%
-5.6%
0%
1.8%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7980€
8390€
9960€
10550€
-20.2%
-16.1%
-0.4%
5.5%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7731€
7941€
9988€
10731€
-6.2%
-5.6%
0%
1.8%
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7980€
8390€
9960€
10550€
-20.2%
-16.1%
-0.4%
5.5%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7731€
7941€
9988€
10731€
-6.2%
-5.6%
0%
1.8%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/07/2023 - 22/07/2024
1,591 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0138384039

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Estandar

Inversió mínima

600 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

1904

Patrimoni

22,09

Partícips

1.523

Valor liquidatiu a

8,02 EUR