Fons d'inversió

Descripció

Fons monetari estàndard de valor liquidatiu variable.Inverteix en instruments del mercat monetari. El venciment mitjà ponderat de la cartera és igual o inferior a 6 mesos. No té exposició a divises que no siguin l'euro.La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex ICE BofA Euro Currency 3-Monþ Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (LEC3) en 85% i de ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en 15%.L'horitzó temporal recomanat és 6 mesos.Aquest fons del mercat monetari no constitueix una inversió garantida. A més, és una inversió diferent d'un dipòsit. En concret, hi ha un risc de fluctuació de l'import invertit. L'inversor s'ha de fer càrrec del risc de pèrdua d'aquest import. Els actius es valoren diàriament a preus de mercat, quan això no és possible, ja sigui perquè no hi ha referències al mercat o perquè no són de qualitat suficient, l'actiu es valorarà mitjançant models interns (preu teòric) auditats per especialistes reconeguts, mitjançant l'actualització dels fluxos pendents de l'emissió més una prima de risc obtinguda a partir d'una qüestió comparable entre altres factors. Per acabar, cal assenyalar que aquest fons no depèn del suport extern per garantir la seva liquiditat o estabilitzar el valor liquidatiu de la participació.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 3.27%
 • 2022
 • -0.44%
 • 2021
 • -0.44%
 • 2020
 • 0.07%
 • 2019
 • 0.09%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.31%
 • 3 mesos
 • 0.95%
 • 6 mesos
 • 1.98%
 • 1 any
 • 4.00%
 • TAE 3 anys
 • 1.55%
 • TAE 5 anys
 • 0.88%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 1 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9955€
9970€
9990€
10060€
-0.9%
-0.6%
-0.2%
1.2%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9955€
9970€
9990€
10065€
-0.9%
-0.6%
-0.2%
1.3%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9955€
9970€
9990€
10070€
-0.9%
-0.6%
-0.2%
1.4%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9955€
9970€
9990€
10075€
-0.9%
-0.6%
-0.2%
1.5%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9955€
9970€
9990€
10080€
-0.9%
-0.6%
-0.2%
1.6%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9955€
9970€
9990€
10085€
-0.9%
-0.6%
-0.2%
1.7%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9955€
9970€
9990€
10095€
-0.9%
-0.6%
-0.2%
1.9%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9955€
9970€
9990€
10100€
-0.9%
-0.6%
-0.2%
2%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9955€
9970€
9990€
10100€
-0.9%
-0.6%
-0.2%
2%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9955€
9970€
9990€
10100€
-0.9%
-0.6%
-0.2%
2%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9955€
9970€
9990€
10104€
-0.9%
-0.6%
-0.2%
2.1%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9955€
9970€
9990€
10104€
-0.9%
-0.6%
-0.2%
2.1%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9955€
9970€
9990€
10104€
-0.9%
-0.6%
-0.2%
2.1%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 14/07/2023 - 10/07/2024
3,954 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0138045051

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Institucional

Inversió mínima

5000000 EUR

Inversió a mantenir

5000000 EUR

Categoria CNMV

FMM Estándar de valor liquidativo variable

Núm. registre CNMV

2680

Patrimoni

14.228,34

Partícips

195.413

Valor liquidatiu a

8,30 EUR

Documentació

Informació legal obligatòria en la primera subscripció