Fons d'inversió

Descripció

Invertirà, directament o indirectament a través d'IIC, entre el 70% i el 90% de l'exposició total en actius de renda fixa pública i privada (inclosos dipòsits i instruments del mercat monetari, cotitzats o no, que siguin líquids). Les emissions tindran almenys qualitat creditícia mitjana (mínim BBB-). Podrà invertir fins a un 20% de l'exposició total en renda fixa de baixa qualitat (inferior a BBB-). La durada mitjana de la cartera de renda fixa estarà entre 1,5 i 5,5 anys.La resta de l'exposició total s'invertirà majoritàriament, directament o a través d'IIC, en actius de renda variable de països pertanyents a la zona euro. Aquest tipus d'inversió se situarà en un màxim del 30%, si bé en condicions normals de mercat se situarà en el 15% sense estar predeterminada la mida de la capitalització.La suma de les inversions en valors de renda variable emesos per entitats que es trobin fora de la zona euro més l'exposició al risc de divisa no superarà el 30%.Es podrà invertir fins a un 30% del patrimoni en IIC.Els valors en els quals inverteixi el fons seran d'emissors i mercats organitzats i de funcionament regular, que pertanyin a l'OCDE.L'horitzó temporal recomanat és de 18 mesos.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 6.44%
 • 2022
 • -11.31%
 • 2021
 • 3.78%
 • 2020
 • 2.88%
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.07%
 • 3 mesos
 • 0.81%
 • 6 mesos
 • 3.28%
 • 1 any
 • 4.86%
 • TAE 3 anys
 • -0.86%
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 2 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6500€
8870€
10150€
11210€
-35%
-11.3%
1.5%
12.1%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7950€
9201€
10280€
11310€
-10.8%
-4.1%
1.4%
6.4%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6500€
8870€
10150€
11210€
-35%
-11.3%
1.5%
12.1%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7950€
9201€
10280€
11289€
-10.8%
-4.1%
1.4%
6.3%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6500€
8870€
10150€
11210€
-35%
-11.3%
1.5%
12.1%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7950€
9189€
10260€
11061€
-10.8%
-4.1%
1.3%
5.2%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6510€
8870€
10150€
11210€
-34.9%
-11.3%
1.5%
12.1%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7950€
9071€
10239€
10970€
-10.8%
-4.8%
1.2%
4.7%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6500€
8870€
10150€
11210€
-35%
-11.3%
1.5%
12.1%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7950€
9071€
10239€
10970€
-10.8%
-4.8%
1.2%
4.7%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6500€
8870€
10150€
11210€
-35%
-11.3%
1.5%
12.1%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7950€
9130€
10229€
10970€
-10.8%
-4.5%
1.1%
4.7%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6500€
8870€
10150€
11210€
-35%
-11.3%
1.5%
12.1%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7950€
9130€
10229€
10970€
-10.8%
-4.5%
1.1%
4.7%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6500€
8870€
10150€
11210€
-35%
-11.3%
1.5%
12.1%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7950€
9130€
10219€
10970€
-10.8%
-4.5%
1.1%
4.7%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6500€
8870€
10150€
11210€
-35%
-11.3%
1.5%
12.1%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7950€
9130€
10209€
10970€
-10.8%
-4.5%
1%
4.7%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6500€
8870€
10150€
11210€
-35%
-11.3%
1.5%
12.1%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7950€
9130€
10209€
10970€
-10.8%
-4.5%
1%
4.7%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6510€
8870€
10150€
11210€
-34.9%
-11.3%
1.5%
12.1%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7950€
9130€
10209€
10970€
-10.8%
-4.5%
1%
4.7%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6500€
8870€
10150€
11210€
-35%
-11.3%
1.5%
12.1%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7950€
9130€
10209€
10970€
-10.8%
-4.5%
1%
4.7%
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6510€
8870€
10150€
11210€
-34.9%
-11.3%
1.5%
12.1%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7950€
9130€
10209€
10970€
-10.8%
-4.5%
1%
4.7%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/07/2023 - 21/07/2024
4,813 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0159141003

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Cartera

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Mixta Euro

Núm. registre CNMV

643

Patrimoni

263,91

Partícips

15.313

Valor liquidatiu a

104,28 EUR

Documentació

Informació legal obligatòria en la primera subscripció

Fets rellevants

Cambios relevantes