Fons d'inversió

Descripció

Invertirà de manera directa o indirecta a través d'IIC en actius de renda variable, majoritàriament de països de l'OCDE, fins a un màxim del 10 % de l'exposició total, sense estar predeterminada la mida de la capitalització. L'exposició a renda variable d'entitats ubicades fora de la zona euro més l'exposició al risc divisa no podrà superar el 30 %.La resta s'invertirà, de manera directa o indirecta, a través d'IIC, en actius de renda fixa pública i privada (inclosos dipòsits i instruments del mercat monetari, cotitzats o no, que siguin líquids), majoritàriament de la zona euro. Les emissions tindran almenys qualitat creditícia mitjana (mínim BBB-) o, si fos inferior, la que tingui en cada moment el Regne d'Espanya, i un màxim del 25 % de qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-). En el supòsit de baixades sobrevingudes de la qualificació, les posicions afectades es podran mantenir en cartera. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà d'entre 3 mesos i 4 anys.Pel que fa a emissors i mercats emergents, l'exposició màxima podrà ser del 15 %.L'horitzó temporal recomanat és de 3 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 3.69%
 • 2022
 • -
 • 2021
 • 6.7%
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.26%
 • 3 mesos
 • 1.45%
 • 6 mesos
 • 2.20%
 • 1 any
 • 4.50%
 • TAE 3 anys
 • -
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 2 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8560€
9560€
10000€
10260€
-14.4%
-4.4%
0%
2.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9031€
9650€
10021€
10309€
-3.3%
-1.2%
0.1%
1%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8560€
9560€
10000€
10260€
-14.4%
-4.4%
0%
2.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9031€
9650€
10021€
10309€
-3.3%
-1.2%
0.1%
1%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8570€
9560€
10000€
10260€
-14.3%
-4.4%
0%
2.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9031€
9650€
10021€
10309€
-3.3%
-1.2%
0.1%
1%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8570€
9560€
10000€
10260€
-14.3%
-4.4%
0%
2.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9031€
9650€
10009€
10269€
-3.3%
-1.2%
0%
0.9%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8560€
9560€
10000€
10260€
-14.4%
-4.4%
0%
2.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9031€
9650€
10009€
10251€
-3.3%
-1.2%
0%
0.8%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8560€
9560€
10000€
10260€
-14.4%
-4.4%
0%
2.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9031€
9650€
10009€
10251€
-3.3%
-1.2%
0%
0.8%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8560€
9560€
10000€
10370€
-14.4%
-4.4%
0%
3.7%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9031€
9650€
10009€
10251€
-3.3%
-1.2%
0%
0.8%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8560€
9560€
10000€
10370€
-14.4%
-4.4%
0%
3.7%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9031€
9650€
10009€
10251€
-3.3%
-1.2%
0%
0.8%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8560€
9560€
10000€
10370€
-14.4%
-4.4%
0%
3.7%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9031€
9650€
10009€
10251€
-3.3%
-1.2%
0%
0.8%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8560€
9560€
10000€
10410€
-14.4%
-4.4%
0%
4.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9031€
9650€
10009€
10251€
-3.3%
-1.2%
0%
0.8%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8560€
9560€
10000€
10410€
-14.4%
-4.4%
0%
4.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9031€
9650€
10009€
10251€
-3.3%
-1.2%
0%
0.8%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8560€
9560€
10000€
10410€
-14.4%
-4.4%
0%
4.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9031€
9650€
10009€
10251€
-3.3%
-1.2%
0%
0.8%
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8560€
9560€
10000€
10450€
-14.4%
-4.4%
0%
4.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9031€
9650€
10009€
10251€
-3.3%
-1.2%
0%
0.8%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/07/2023 - 21/07/2024
4,368 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0115664007

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

150000 EUR

Inversió a mantenir

6 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Mixta Euro

Núm. registre CNMV

5243

Patrimoni

58,27

Partícips

2.884

Valor liquidatiu a

6,50 EUR