Fons d'inversió

Descripció

El fons inverteix més del 50% del seu patrimoni en IIC, principalment en IIC de repartiment. En condicions normals, la inversió en IIC serà aproximadament del 75%. Podrà estar exposat, de manera directa o indirecta, en actius de renda variable (qualsevol zona o sector), divises, renda fixa, així com altres actius financers la rendibilitat dels quals estigui vinculada a: volatilitat i variància, índexs financers, inflació de països, tipus d'interès, tipus de canvi i divisa. No hi haurà predeterminació ni pel que fa al tipus d'actiu, ni en percentatge de distribució de la cartera per capitalització, emissors/mercats (públic/privat), divises, durada, ràting (podent tenir fins al 100% en actius de baixa qualitat, inclœnt-hi no qualificats), sector econòmic, països (podent arribar a estar invertida tota la cartera en una zona geogràfica, inclœnt-hi emergents). La inversió en renda fixa de baixa qualitat creditícia i la inversió en renda variable de baixa capitalització poden influir negativament en la liquiditat del fons. En condicions normals l'exposició total a renda variable, directament o indirectament a través d'IIC, serà del 20% (podent oscil·lar del 0% al 30%). L'horitzó temporal recomanat és de 2 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 2.99%
 • 2022
 • -13.88%
 • 2021
 • 2.19%
 • 2020
 • -0.39%
 • 2019
 • 6.55%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.45%
 • 3 mesos
 • 2.13%
 • 6 mesos
 • 2.99%
 • 1 any
 • 5.01%
 • TAE 3 anys
 • -3.38%
 • TAE 5 anys
 • -1.35%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 2 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6010€
8850€
10000€
11800€
-39.9%
-11.5%
0%
18%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7441€
8991€
9910€
11740€
-13.7%
-5.2%
-0.5%
8.4%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6010€
8850€
10000€
11800€
-39.9%
-11.5%
0%
18%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7449€
9010€
9900€
11740€
-13.7%
-5.1%
-0.5%
8.4%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6010€
8850€
9940€
11800€
-39.9%
-11.5%
-0.6%
18%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7441€
8979€
9841€
11740€
-13.7%
-5.2%
-0.8%
8.4%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6010€
8850€
9940€
11800€
-39.9%
-11.5%
-0.6%
18%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7449€
8909€
9841€
11740€
-13.7%
-5.6%
-0.8%
8.4%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6010€
8850€
9940€
11800€
-39.9%
-11.5%
-0.6%
18%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7441€
8759€
9831€
11740€
-13.7%
-6.4%
-0.9%
8.4%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6010€
8850€
9940€
11800€
-39.9%
-11.5%
-0.6%
18%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7441€
8810€
9831€
11740€
-13.7%
-6.1%
-0.9%
8.4%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6010€
8850€
9940€
11800€
-39.9%
-11.5%
-0.6%
18%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7441€
8810€
9831€
11740€
-13.7%
-6.1%
-0.9%
8.4%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6010€
8850€
9940€
11800€
-39.9%
-11.5%
-0.6%
18%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7441€
8810€
9821€
11740€
-13.7%
-6.1%
-0.9%
8.4%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6010€
8850€
9940€
11800€
-39.9%
-11.5%
-0.6%
18%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7449€
8810€
9821€
11740€
-13.7%
-6.1%
-0.9%
8.4%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6010€
8850€
9940€
11800€
-39.9%
-11.5%
-0.6%
18%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7449€
8810€
9821€
11740€
-13.7%
-6.1%
-0.9%
8.4%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6020€
8850€
9940€
11800€
-39.8%
-11.5%
-0.6%
18%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7449€
8810€
9821€
11740€
-13.7%
-6.1%
-0.9%
8.4%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6020€
8850€
9940€
11800€
-39.8%
-11.5%
-0.6%
18%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7449€
8810€
9831€
11740€
-13.7%
-6.1%
-0.9%
8.4%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 21/07/2023 - 17/07/2024
4,562 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0114768023

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Cartera

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Mixta Internacional

Núm. registre CNMV

4822

Patrimoni

289,95

Partícips

9.280

Valor liquidatiu a

95,30 EUR

Documentació

Informació legal obligatòria en la primera subscripció

Fets rellevants