Fons d'inversió

Descripció

L'exposició a renda variable serà com a mínim de 75%, i almenys el 75% d'aquesta part serà emesa per entitats situades al Japó. Pot invertir en valors emesos per entitats situades en altres països pertanyents a l'OCDE, inclosos els mercats emergents, fins a un màxim de 15%. L'exposició màxima al risc de divisa pot superar 30%. Podrà invertir de 0% a 100% en altres IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no.La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex MSCI Japan Net Return Index.Aquest fons té l'assessorament de la gestora Nomura Asset Management Europe KVG mbH.L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.El Fons promou característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (EU) 2019/2088).

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 16.80%
 • 2022
 • -11.04%
 • 2021
 • 13.73%
 • 2020
 • 4.75%
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 2.22%
 • 3 mesos
 • 2.71%
 • 6 mesos
 • 10.73%
 • 1 any
 • 18.27%
 • TAE 3 anys
 • 8.31%
 • TAE 5 anys
 • 9.05%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3170€
7570€
10760€
14190€
-68.3%
-24.3%
7.6%
41.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2970€
9462€
12720€
16881€
-21.6%
-1.1%
4.9%
11%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3180€
7570€
10790€
14190€
-68.2%
-24.3%
7.9%
41.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2970€
9462€
12720€
16881€
-21.6%
-1.1%
4.9%
11%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3180€
7570€
10790€
14190€
-68.2%
-24.3%
7.9%
41.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2970€
9462€
12720€
16881€
-21.6%
-1.1%
4.9%
11%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3170€
7570€
10760€
14190€
-68.3%
-24.3%
7.6%
41.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2970€
9462€
12660€
16881€
-21.6%
-1.1%
4.8%
11%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3180€
7570€
10760€
14190€
-68.2%
-24.3%
7.6%
41.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2970€
9462€
12642€
16881€
-21.6%
-1.1%
4.8%
11%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3180€
7570€
10760€
14190€
-68.2%
-24.3%
7.6%
41.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2970€
9462€
12618€
16881€
-21.6%
-1.1%
4.8%
11%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3180€
7570€
10760€
14190€
-68.2%
-24.3%
7.6%
41.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2970€
9462€
12618€
16881€
-21.6%
-1.1%
4.8%
11%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3180€
7570€
10760€
14190€
-68.2%
-24.3%
7.6%
41.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2970€
9462€
12618€
16881€
-21.6%
-1.1%
4.8%
11%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3180€
7570€
10760€
14190€
-68.2%
-24.3%
7.6%
41.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2970€
9462€
12642€
16881€
-21.6%
-1.1%
4.8%
11%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3180€
7570€
10760€
14190€
-68.2%
-24.3%
7.6%
41.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2970€
9462€
12642€
16881€
-21.6%
-1.1%
4.8%
11%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3180€
7570€
10760€
14190€
-68.2%
-24.3%
7.6%
41.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2970€
9462€
12642€
16881€
-21.6%
-1.1%
4.8%
11%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3180€
7570€
10760€
14190€
-68.2%
-24.3%
7.6%
41.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2970€
9462€
12642€
16881€
-21.6%
-1.1%
4.8%
11%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3180€
7570€
10760€
14190€
-68.2%
-24.3%
7.6%
41.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2970€
9462€
12642€
16881€
-21.6%
-1.1%
4.8%
11%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 14/07/2023 - 10/07/2024
16,851 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0184982009

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Variable Internacional

Núm. registre CNMV

5386

Patrimoni

576,24

Partícips

348.228

Valor liquidatiu a

9,13 EUR