Fons d'inversió

Descripció

L'exposició a renda variable serà com a mínim de 75%, i almenys el 75% d'aquesta part serà emesa per entitats situades a Espanya. Pot invertir en valors emesos per entitats situades en altres països pertanyents a l'OCDE. L'exposició màxima al risc de divisa pot superar 30%.La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex IBEX 35 Net Return. Manté un cœficient de correlació superior a 75% entre els rendiments diaris del valor liquidatiu del fons i els de l'índex IBEX 35 Net Return en termes anuals.L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 24.17%
 • 2022
 • -2.63%
 • 2021
 • 13.22%
 • 2020
 • -10.52%
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.97%
 • 3 mesos
 • 6.81%
 • 6 mesos
 • 16.47%
 • 1 any
 • 24.80%
 • TAE 3 anys
 • 11.66%
 • TAE 5 anys
 • 8.18%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1110€
7110€
10100€
15500€
-88.9%
-28.9%
1%
55%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1450€
6620€
10232€
14243€
-32%
-7.9%
0.5%
7.3%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1110€
7110€
10100€
15500€
-88.9%
-28.9%
1%
55%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1450€
6620€
10232€
14243€
-32%
-7.9%
0.5%
7.3%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1110€
7110€
10100€
15500€
-88.9%
-28.9%
1%
55%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1450€
6620€
10232€
13370€
-32%
-7.9%
0.5%
6%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1110€
7110€
10100€
15500€
-88.9%
-28.9%
1%
55%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1450€
6620€
10232€
13057€
-32%
-7.9%
0.5%
5.5%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1110€
7110€
10100€
15500€
-88.9%
-28.9%
1%
55%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1450€
6620€
10232€
13057€
-32%
-7.9%
0.5%
5.5%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1110€
7110€
10100€
15500€
-88.9%
-28.9%
1%
55%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1450€
6620€
10232€
13057€
-32%
-7.9%
0.5%
5.5%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1110€
7110€
10100€
15500€
-88.9%
-28.9%
1%
55%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1450€
6620€
10370€
13389€
-32%
-7.9%
0.7%
6%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1110€
7110€
10100€
15500€
-88.9%
-28.9%
1%
55%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1450€
6620€
10370€
14197€
-32%
-7.9%
0.7%
7.3%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1110€
7110€
10100€
15500€
-88.9%
-28.9%
1%
55%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1450€
6620€
10401€
14197€
-32%
-7.9%
0.8%
7.3%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1110€
7110€
10100€
15500€
-88.9%
-28.9%
1%
55%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1450€
6620€
10422€
14197€
-32%
-7.9%
0.8%
7.3%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1110€
7110€
10100€
15500€
-88.9%
-28.9%
1%
55%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1450€
6620€
10422€
14558€
-32%
-7.9%
0.8%
7.8%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1110€
7110€
10100€
15500€
-88.9%
-28.9%
1%
55%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1450€
6620€
10448€
14558€
-32%
-7.9%
0.9%
7.8%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1110€
7110€
10100€
15500€
-88.9%
-28.9%
1%
55%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1450€
6620€
10469€
15450€
-32%
-7.9%
0.9%
9.1%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 15/07/2023 - 11/07/2024
23,330 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0107439004

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Variable Euro

Núm. registre CNMV

5377

Patrimoni

319,57

Partícips

231.393

Valor liquidatiu a

9,04 EUR