Fons d'inversió

Descripció

L'exposició a renda variable serà com a mínim de 75%, i almenys el 75% d'aquesta part serà emesa per entitats situades en països emergents. Pot invertir en valors emesos en altres països pertanyents a l'OCDE amb un màxim de 25%. L'exposició màxima al risc de divisa pot superar 30%. Podrà invertir de 0% a 100% en altres IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no.La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets Net Return Index.Aquest fons té l'assessorament de la gestora Morgan Stanley Investment Management Limited.L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 9.02%
 • 2022
 • -18.63%
 • 2021
 • 6.30%
 • 2020
 • 6.69%
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • -1.22%
 • 3 mesos
 • 8.18%
 • 6 mesos
 • 16.88%
 • 1 any
 • 15.44%
 • TAE 3 anys
 • -0.35%
 • TAE 5 anys
 • 3.62%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2310€
7590€
10030€
15700€
-76.9%
-24.1%
0.3%
57%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
8128€
11672€
19449€
-23.4%
-4.1%
3.1%
14.2%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2310€
7590€
10030€
15700€
-76.9%
-24.1%
0.3%
57%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
8420€
11458€
19449€
-23.4%
-3.4%
2.8%
14.2%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2310€
7590€
10020€
15700€
-76.9%
-24.1%
0.2%
57%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
7919€
11430€
19449€
-23.4%
-4.6%
2.7%
14.2%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2310€
7590€
10020€
15700€
-76.9%
-24.1%
0.2%
57%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
7910€
11243€
19449€
-23.4%
-4.6%
2.4%
14.2%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2310€
7590€
10020€
15700€
-76.9%
-24.1%
0.2%
57%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
7600€
11243€
19449€
-23.4%
-5.3%
2.4%
14.2%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2310€
7590€
10020€
15700€
-76.9%
-24.1%
0.2%
57%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
7969€
11331€
19449€
-23.4%
-4.4%
2.5%
14.2%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2310€
7590€
10030€
15700€
-76.9%
-24.1%
0.3%
57%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
8329€
11419€
19449€
-23.4%
-3.6%
2.7%
14.2%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2310€
7590€
10030€
15700€
-76.9%
-24.1%
0.3%
57%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
8141€
11419€
19449€
-23.4%
-4%
2.7%
14.2%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2310€
7590€
10030€
15700€
-76.9%
-24.1%
0.3%
57%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
8592€
11419€
19449€
-23.4%
-3%
2.7%
14.2%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2310€
7590€
10030€
15700€
-76.9%
-24.1%
0.3%
57%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
8829€
11419€
19449€
-23.4%
-2.5%
2.7%
14.2%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2310€
7590€
10050€
15700€
-76.9%
-24.1%
0.5%
57%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
8920€
11419€
19449€
-23.4%
-2.3%
2.7%
14.2%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2310€
7590€
10050€
15700€
-76.9%
-24.1%
0.5%
57%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
8920€
11419€
19449€
-23.4%
-2.3%
2.7%
14.2%
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2310€
7590€
10080€
15700€
-76.9%
-24.1%
0.8%
57%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2630€
9348€
11621€
19449€
-23.4%
-1.3%
3.1%
14.2%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/07/2023 - 22/07/2024
13,286 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0115117006

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Variable Internacional

Núm. registre CNMV

5385

Patrimoni

1.641,28

Partícips

340.756

Valor liquidatiu a

7,13 EUR