Fons d'inversió

Descripció

Inverteix en actius a curt termini de renda fixa pública i privada d'emissors de l'eurozona o de la resta de països de l'OCDE. L'exposició màxima al risc de divisa és de 10%.La durada mitjana de la cartera serà igual o inferior a un any. Els actius en què inverteixi el fons tindran una qualificació creditícia mínima BBB- en el moment de la compra.La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex Bank of America Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index (EGB0) en 50% i del Bank of America Merrill Lynch Euro Currency 3-Monþ LIBOR Constant Maturity (LEC3) en un altre 50%.L'horitzó temporal recomanat és d'1 any.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 2.88%
 • 2022
 • -0.60%
 • 2021
 • -0.59%
 • 2020
 • -0.71%
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.31%
 • 3 mesos
 • 0.90%
 • 6 mesos
 • 1.80%
 • 1 any
 • 3.50%
 • TAE 3 anys
 • 1.05%
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 1 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9720€
9800€
9950€
10060€
-2.8%
-2%
-0.5%
0.6%
2023-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9720€
9800€
9950€
10060€
-2.8%
-2%
-0.5%
0.6%
2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9720€
9800€
9950€
10060€
-2.8%
-2%
-0.5%
0.6%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9720€
9800€
9950€
10080€
-2.8%
-2%
-0.5%
0.8%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9720€
9800€
9950€
10110€
-2.8%
-2%
-0.5%
1.1%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9720€
9800€
9950€
10160€
-2.8%
-2%
-0.5%
1.6%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9720€
9800€
9950€
10200€
-2.8%
-2%
-0.5%
2%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9720€
9800€
9950€
10230€
-2.8%
-2%
-0.5%
2.3%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9720€
9800€
9950€
10270€
-2.8%
-2%
-0.5%
2.7%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9720€
9800€
9950€
10290€
-2.8%
-2%
-0.5%
2.9%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9720€
9800€
9950€
10320€
-2.8%
-2%
-0.5%
3.2%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9720€
9800€
9950€
10330€
-2.8%
-2%
-0.5%
3.3%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9720€
9800€
9950€
10330€
-2.8%
-2%
-0.5%
3.3%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 20/05/2023 - 16/05/2024
3,457 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0150041004

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro Corto Plazo

Núm. registre CNMV

5378

Patrimoni

1.808,09

Partícips

357.418

Valor liquidatiu a

6,03 EUR