Fons d'inversió

Descripció

Inverteix en valors de renda fixa pública i privada d'emissors de països que siguin membres o no de l'OCDE i pot invertir en valors de països emergents sense límit predeterminat. No s'exigirà cap ràting mínim a les emissions en què inverteixi i podrà invertir en valors de renda fixa d'alta rendibilitat (high yield), emesos normalment per entitats de baixa qualificació creditícia (inferior a BBB-). No hi ha límits d'exposició al risc de divisa. Podrà invertir sense límit en IIC que siguin actiu apte, harmonitzades o no.La durada de la cartera s'ajustarà d'acord amb la conjuntura o visió de mercat i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de 9 anys.La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex ICE Bank of America Merrill Lynch US Large Cap Corporate & Govt Index (B0AL) en 45%, de l'índex ICE Bank of America Merrill Lynch Global Broad Market Index (GBMI) en 40%, de l'índex ICE Bank of America Merrill Lynch Emerging Markets External Sovereign Index (EMGB) en 10% i de l'índex ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un altre 5%.Aquest fons té l'assessorament de la gestora Amundi Asset Management.L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 1.58%
 • 2022
 • -10.01%
 • 2021
 • 1.69%
 • 2020
 • 2.11%
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • -0.77%
 • 3 mesos
 • 1.71%
 • 6 mesos
 • 1.15%
 • 1 any
 • 3.12%
 • TAE 3 anys
 • -2.45%
 • TAE 5 anys
 • -0.96%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7570€
9000€
10130€
10850€
-24.3%
-10%
1.3%
8.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7081€
8811€
11008€
11751€
-6.7%
-2.5%
1.9%
3.3%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7570€
9000€
10130€
10850€
-24.3%
-10%
1.3%
8.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7081€
8748€
11008€
11751€
-6.7%
-2.6%
1.9%
3.3%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7570€
9000€
10120€
10850€
-24.3%
-10%
1.2%
8.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7081€
8739€
10998€
11751€
-6.7%
-2.7%
1.9%
3.3%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7570€
9000€
10120€
10850€
-24.3%
-10%
1.2%
8.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7081€
8578€
10992€
11751€
-6.7%
-3%
1.9%
3.3%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7570€
9000€
10100€
10850€
-24.3%
-10%
1%
8.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7081€
8438€
10938€
11751€
-6.7%
-3.3%
1.8%
3.3%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7570€
9000€
10100€
10850€
-24.3%
-10%
1%
8.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7081€
8681€
10821€
11751€
-6.7%
-2.8%
1.6%
3.3%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7570€
9000€
10100€
10850€
-24.3%
-10%
1%
8.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7081€
8929€
10821€
11751€
-6.7%
-2.2%
1.6%
3.3%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7570€
9000€
10100€
10850€
-24.3%
-10%
1%
8.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7081€
9030€
10810€
11751€
-6.7%
-2%
1.6%
3.3%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7570€
9000€
10100€
10850€
-24.3%
-10%
1%
8.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7081€
8902€
10810€
11751€
-6.7%
-2.3%
1.6%
3.3%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7570€
9000€
10080€
10850€
-24.3%
-10%
0.8%
8.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7081€
8979€
10799€
11751€
-6.7%
-2.1%
1.6%
3.3%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7570€
9000€
10080€
10850€
-24.3%
-10%
0.8%
8.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7081€
8829€
10730€
11751€
-6.7%
-2.5%
1.4%
3.3%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7570€
9000€
10080€
10850€
-24.3%
-10%
0.8%
8.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7081€
8852€
10688€
11751€
-6.7%
-2.4%
1.3%
3.3%
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7570€
9000€
10080€
10850€
-24.3%
-10%
0.8%
8.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7081€
9039€
10688€
11751€
-6.7%
-2%
1.3%
3.3%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/07/2023 - 22/07/2024
3,249 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0132172000

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Internacional

Núm. registre CNMV

5381

Patrimoni

2.560,83

Partícips

348.241

Valor liquidatiu a

5,77 EUR