Fons d'inversió

Descripció

Fons global i multiestratègia que busca rendiments a llarg termini mitjançant la inversió en IIC de gestió alternativa. No hi ha predeterminació quant al tipus d'actiu (renda fixa, renda variable, divises, actius de països emergents, etc.) en què inverteixin. No hi ha estratègies predeterminades de gestió alternativa per a la selecció de les IIC.L'objectiu és obtenir una rendibilitat atractiva ajustada pel risc, tant per la selecció de fons com per la rotació entre les estratègies. El control del risc forma part integrant del procés d'inversió amb un límit de volatilitat mitjana anual de 14%. El fons ofereix liquiditat diària.L'horitzó temporal recomanat és de 4 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 3.79%
 • 2022
 • -6.83%
 • 2021
 • 5.71%
 • 2020
 • -0.78%
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.99%
 • 3 mesos
 • 2.02%
 • 6 mesos
 • 4.30%
 • 1 any
 • 6.12%
 • TAE 3 anys
 • 1.03%
 • TAE 5 anys
 • 1.22%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 4 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6100€
9090€
10100€
11070€
-39%
-9.1%
1%
10.7%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6779€
9330€
9968€
11658€
-9.3%
-1.7%
-0.1%
3.9%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6100€
9090€
10100€
11070€
-39%
-9.1%
1%
10.7%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6791€
9330€
9968€
11658€
-9.2%
-1.7%
-0.1%
3.9%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6100€
9090€
10080€
11070€
-39%
-9.1%
0.8%
10.7%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6779€
9330€
9968€
11658€
-9.3%
-1.7%
-0.1%
3.9%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6100€
9090€
10080€
11070€
-39%
-9.1%
0.8%
10.7%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6779€
9330€
9968€
11658€
-9.3%
-1.7%
-0.1%
3.9%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6100€
9090€
10080€
11070€
-39%
-9.1%
0.8%
10.7%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6791€
9330€
9968€
11600€
-9.2%
-1.7%
-0.1%
3.8%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6090€
9090€
10080€
11070€
-39.1%
-9.1%
0.8%
10.7%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6779€
9330€
9968€
11600€
-9.3%
-1.7%
-0.1%
3.8%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6090€
9090€
10080€
11070€
-39.1%
-9.1%
0.8%
10.7%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6779€
9330€
9968€
11600€
-9.3%
-1.7%
-0.1%
3.8%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6090€
9090€
10080€
11070€
-39.1%
-9.1%
0.8%
10.7%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6779€
9330€
9968€
11600€
-9.3%
-1.7%
-0.1%
3.8%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6080€
9090€
10080€
11070€
-39.2%
-9.1%
0.8%
10.7%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6779€
9330€
9968€
11600€
-9.3%
-1.7%
-0.1%
3.8%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6080€
9090€
10080€
11070€
-39.2%
-9.1%
0.8%
10.7%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6779€
9330€
9968€
11378€
-9.3%
-1.7%
-0.1%
3.3%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6080€
9090€
10080€
11070€
-39.2%
-9.1%
0.8%
10.7%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6779€
9330€
9968€
11400€
-9.3%
-1.7%
-0.1%
3.3%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6080€
9090€
10080€
11070€
-39.2%
-9.1%
0.8%
10.7%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6779€
9330€
9968€
11400€
-9.3%
-1.7%
-0.1%
3.3%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6080€
9090€
10080€
10910€
-39.2%
-9.1%
0.8%
9.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6779€
9330€
9968€
11400€
-9.3%
-1.7%
-0.1%
3.3%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 21/07/2023 - 17/07/2024
6,059 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0105419008

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Fondo Subordinado

Núm. registre CNMV

5383

Patrimoni

1.448,95

Partícips

228.992

Valor liquidatiu a

6,26 EUR