Fons d'inversió

Descripció

L'exposició a renda variable oscil·la entre 5% - 25%, fonamentalment de manera directa, encara que també per mitjà d'IIC. No pot invertir en valors de baixa capitalització borsària.L'exposició a actius de renda fixa i instruments del mercat monetari, públics i privats, no té un màxim predeterminat, excepte bons convertibles amb un límit del 10%. La durada mitjana d'aquesta cartera oscil·la entre 0 i 5 anys. Els actius amb qualificació creditícia baixa (BB+ o inferior) són com a màxim 10%, i la resta de qualificació creditícia és mitjana (BBB- a BBB+) o alta (mínim A).L'exposició a renda variable d'entitats radicades fora de l'àrea euro més l'exposició al risc divisa no supera 30%. Pot invertir en tots els mercats mundials, inclosos els emergents.L'horitzó temporal recomanat és de 4 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 4.30%
 • 2022
 • -4.71%
 • 2021
 • 2.22%
 • 2020
 • 0.53%
 • 2019
 • 3.18%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.35%
 • 3 mesos
 • 1.81%
 • 6 mesos
 • 2.83%
 • 1 any
 • 5.35%
 • TAE 3 anys
 • 0.92%
 • TAE 5 anys
 • 1.06%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 4 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6940€
9510€
10020€
10800€
-30.6%
-4.9%
0.2%
8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7689€
9559€
9960€
11229€
-6.4%
-1.1%
-0.1%
2.9%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6940€
9510€
10020€
10800€
-30.6%
-4.9%
0.2%
8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7689€
9559€
9960€
11112€
-6.4%
-1.1%
-0.1%
2.7%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6940€
9510€
10020€
10800€
-30.6%
-4.9%
0.2%
8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7689€
9559€
9960€
11068€
-6.4%
-1.1%
-0.1%
2.6%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6940€
9510€
10020€
10800€
-30.6%
-4.9%
0.2%
8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7689€
9559€
9960€
11030€
-6.4%
-1.1%
-0.1%
2.5%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6940€
9510€
10020€
10800€
-30.6%
-4.9%
0.2%
8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7689€
9559€
9960€
10961€
-6.4%
-1.1%
-0.1%
2.3%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6930€
9510€
10020€
10800€
-30.7%
-4.9%
0.2%
8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7689€
9559€
9960€
10909€
-6.4%
-1.1%
-0.1%
2.2%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6930€
9510€
10020€
10800€
-30.7%
-4.9%
0.2%
8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7689€
9559€
9960€
10909€
-6.4%
-1.1%
-0.1%
2.2%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6930€
9510€
10020€
10800€
-30.7%
-4.9%
0.2%
8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7689€
9559€
9960€
10909€
-6.4%
-1.1%
-0.1%
2.2%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6920€
9510€
10020€
10800€
-30.8%
-4.9%
0.2%
8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7689€
9559€
9960€
10740€
-6.4%
-1.1%
-0.1%
1.8%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6920€
9510€
10020€
10800€
-30.8%
-4.9%
0.2%
8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7689€
9559€
9960€
10931€
-6.4%
-1.1%
-0.1%
2.3%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6930€
9510€
10020€
10680€
-30.7%
-4.9%
0.2%
6.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7689€
9559€
9960€
10931€
-6.4%
-1.1%
-0.1%
2.3%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6930€
9510€
10020€
10670€
-30.7%
-4.9%
0.2%
6.7%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7689€
9559€
9960€
10931€
-6.4%
-1.1%
-0.1%
2.3%
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6930€
9510€
10020€
10670€
-30.7%
-4.9%
0.2%
6.7%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7689€
9559€
9960€
10931€
-6.4%
-1.1%
-0.1%
2.3%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/07/2023 - 22/07/2024
5,201 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0145458016

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Platinum

Inversió mínima

1000000 EUR

Inversió a mantenir

1000000 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Mixta Euro

Núm. registre CNMV

4182

Patrimoni

188,71

Partícips

1.531

Valor liquidatiu a

7,51 EUR