Fons d'inversió

Descripció

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 2.06%
 • 2022
 • -
 • 2021
 • -
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.10%
 • 3 mesos
 • 0.53%
 • 6 mesos
 • 1.65%
 • 1 any
 • 2.39%
 • TAE 3 anys
 • -
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 1 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-02-28
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9590€
9590€
9900€
10180€
-4.1%
-4.1%
-1%
1.8%
2023-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9590€
9590€
9900€
10180€
-4.1%
-4.1%
-1%
1.8%
2023-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9590€
9590€
9900€
10180€
-4.1%
-4.1%
-1%
1.8%
2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9590€
9590€
9900€
10180€
-4.1%
-4.1%
-1%
1.8%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9590€
9590€
9900€
10180€
-4.1%
-4.1%
-1%
1.8%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9590€
9590€
9900€
10160€
-4.1%
-4.1%
-1%
1.6%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9590€
9590€
9900€
10150€
-4.1%
-4.1%
-1%
1.5%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9590€
9590€
9900€
10120€
-4.1%
-4.1%
-1%
1.2%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9590€
9590€
9900€
10070€
-4.1%
-4.1%
-1%
0.7%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9590€
9590€
9900€
10120€
-4.1%
-4.1%
-1%
1.2%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9590€
9590€
9900€
10200€
-4.1%
-4.1%
-1%
2%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9590€
9590€
9900€
10230€
-4.1%
-4.1%
-1%
2.3%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9590€
9590€
9900€
10240€
-4.1%
-4.1%
-1%
2.4%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 14/04/2023 - 11/04/2024
2,384 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0113264008

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro Corto Plazo

Núm. registre CNMV

5677

Patrimoni

288,98

Partícips

14.713

Valor liquidatiu a

6,02 EUR