Fons d'inversió

Descripció

Objectiu de rendibilitat no garantit el 8/8/2025 del 100% de la inversió a 21/5/2017, després de 8 reemborsaments obligatoris d'import variable lligat a l'euríbor 3 mesos, els dies 22/5 des del 2018 fins al 2025 sobre la inversió a 21/5/17, excepte reemborsaments en data o d'import diferent als obligatoris (TÆ objectiu NO GARANTIDA entre el 0,44% i el 2,92%). Cada reemborsament anual es calcularà en funció de les mitjanes ponderades de l'euríbor 3 mesos en 4 dates d'observació trimestrals. Si la mitjana ponderada de les observacions és inferior al 0,45%, se substitueix pel 0,45%; si és igual o superior al 3%, se substitueix pel 3%. Altrament, es prendrà el seu valor.L'horitzó temporal recomanat és 8/8/2025.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 2.72%
 • 2022
 • -3.21%
 • 2021
 • -0.48%
 • 2020
 • 1.38%
 • 2019
 • 2.99%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.29%
 • 3 mesos
 • 0.74%
 • 6 mesos
 • 1.40%
 • 1 any
 • 3.21%
 • TAE 3 anys
 • 0.08%
 • TAE 5 anys
 • 0.15%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/07/2023 - 22/07/2024
3,241 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0122078001

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

1000 EUR

Inversió a mantenir

1000 EUR

Categoria CNMV

IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado

Núm. registre CNMV

5147

Patrimoni

7,67

Partícips

327

Valor liquidatiu a

10,76 EUR