Fons d'inversió

Descripció

Inverteix més del 50% en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, incloses les del grup CaixaBank, amb un màxim del 20% en una mateixa IIC. La inversió en IIC no harmonitzades no superarà el 30% del seu patrimoni. No hi ha un nombre predefinit d'IIC en què inverteix. La concentració d'IIC d'un mateix grup, i en concret del grup CaixaBank, pot ser del 100% del patrimoni.No hi ha objectiu predeterminat ni límits màxims pel que fa a la distribució d'actius per tipus d'emissor (públic o privat), ni per ràting d'emissió/emissor, ni durada, ni per capitalització borsària, ni per divisa, ni per sector econòmic, ni per països.Es pot invertir en països emergents sense límit definit. L'exposició al risc de divisa pot arribar al 100%.Inverteix, directament o indirectament, en actius de renda variable, renda fixa o d'altres permesos per la normativa, sense que hi hagi predeterminació quant als tants per cent d'exposició en cada classe d'actiu, i la totalitat de la seva exposició pot estar invertida en qualsevol d'aquests.L'horitzó temporal recomanat és 3 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web https://www.caixabank.es/infolegalfondo, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 15.56%
 • 2022
 • -
 • 2021
 • -
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.95%
 • 3 mesos
 • 3.11%
 • 6 mesos
 • 11.35%
 • 1 any
 • 18.14%
 • TAE 3 anys
 • -
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 3 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1950€
8220€
10940€
15310€
-80.5%
-17.8%
9.4%
53.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3279€
8800€
13090€
18052€
-31%
-4.2%
9.4%
21.8%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1950€
8220€
10940€
15310€
-80.5%
-17.8%
9.4%
53.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3279€
9070€
13090€
18052€
-31%
-3.2%
9.4%
21.8%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1950€
8220€
10770€
15310€
-80.5%
-17.8%
7.7%
53.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3279€
9260€
13090€
18052€
-31%
-2.5%
9.4%
21.8%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1950€
8220€
10760€
15310€
-80.5%
-17.8%
7.6%
53.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3279€
9110€
13040€
18052€
-31%
-3.1%
9.3%
21.8%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1950€
8220€
10760€
15310€
-80.5%
-17.8%
7.6%
53.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3279€
8911€
12979€
18052€
-31%
-3.8%
9.1%
21.8%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1950€
8220€
10700€
15310€
-80.5%
-17.8%
7%
53.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3279€
8520€
12972€
18052€
-31%
-5.2%
9.1%
21.8%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1950€
8220€
10680€
15310€
-80.5%
-17.8%
6.8%
53.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3279€
9121€
12918€
18052€
-31%
-3%
8.9%
21.8%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1940€
8220€
10680€
15310€
-80.6%
-17.8%
6.8%
53.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3279€
9499€
12900€
18052€
-31%
-1.7%
8.9%
21.8%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1940€
8220€
10680€
15310€
-80.6%
-17.8%
6.8%
53.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3279€
9551€
12851€
18052€
-31%
-1.5%
8.7%
21.8%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1940€
8220€
10680€
15310€
-80.6%
-17.8%
6.8%
53.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3279€
9551€
12801€
18052€
-31%
-1.5%
8.6%
21.8%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1940€
8220€
10680€
15310€
-80.6%
-17.8%
6.8%
53.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3279€
9551€
12780€
18052€
-31%
-1.5%
8.5%
21.8%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1940€
8220€
10680€
15310€
-80.6%
-17.8%
6.8%
53.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3279€
9551€
12709€
18052€
-31%
-1.5%
8.3%
21.8%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1940€
8220€
10680€
15310€
-80.6%
-17.8%
6.8%
53.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3279€
9551€
12699€
18052€
-31%
-1.5%
8.3%
21.8%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 14/07/2023 - 09/07/2024
16,025 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0113750014

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Cartera

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Global

Núm. registre CNMV

4027

Patrimoni

16,79

Partícips

111

Valor liquidatiu a

7,31 EUR