Fons d'inversió

Descripció

L'objectiu del fons és invertir en cada moment en els diferents mercats en els tants per cent més adequats i optimitzar la rendibilitat de la cartera per a cada nivell de risc assumit.Pot invertir en tots els mercats mundials, sense restriccions quant als mercats emergents ni a la liquiditat dels mercats. La inversió en renda fixa pot ser pública o privada i no s'exigeix un ràting mínim. La durada mitjana de la cartera i l'exposició als diversos actius s'adapten a les expectatives del comitè d'inversions. Els títols de renda variable no tenen limitació de capitalització borsària.No s'estableixen tants per cent màxims d'exposició a renda fixa, a renda variable ni a divises que no siguin l'euro.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 10.76%
 • 2022
 • -13.51%
 • 2021
 • 11.72%
 • 2020
 • -0.26%
 • 2019
 • 10.84%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 1.18%
 • 3 mesos
 • 5.88%
 • 6 mesos
 • 10.43%
 • 1 any
 • 14.82%
 • TAE 3 anys
 • 2.57%
 • TAE 5 anys
 • 3.07%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 17/04/2023 - 12/04/2024
14,056 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

LU1785806040

Domicili

Luxemburgo

Divisa

EUR

Classe

M

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Global

Patrimoni

150,87

Partícips

868

Valor liquidatiu a

11,51 EUR