Fons d'inversió

Descripció

Podrà invertir en tots els mercats mundials, amb una exposició màxima de 50% en mercats emergents del patrimoni del fons. La inversió en renda fixa podrà ser pública o privada i no s'exigirà un ràting mínim. La durada mitjana de la cartera i exposició als diferents actius s'adaptarà a les expectatives del Comitè d'Inversions, amb un màxim de durada de 10 anys i un límit mínim de 5 anys negatius. Es pot invertir un màxim del 25% en bons convertibles, que poden ser totalment contingents. Els títols de renda variable no tindran limitació de capitalització borsària. No s'estableixen tants per cent màxims d'exposició a renda fixa, a renda variable ni a divises que no siguin l'euro.Podrà invertir, directament o indirectament per mitjà d'IIC, un màxim de 10% en societats cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari (REIT) i de 20% en matèries primeres.És un Fons de Fons, la inversió en IIC serà com a mínim de 50%.L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 8.55%
 • 2022
 • -12.56%
 • 2021
 • 12.05%
 • 2020
 • -
 • 2019
 • 6.42%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.98%
 • 3 mesos
 • 5.33%
 • 6 mesos
 • 9.96%
 • 1 any
 • 14.37%
 • TAE 3 anys
 • 3.21%
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2850€
8740€
10440€
13170€
-71.5%
-12.6%
4.4%
31.7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3341€
8979€
12231€
14830€
-19.7%
-2.1%
4.1%
8.2%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2850€
8740€
10410€
13170€
-71.5%
-12.6%
4.1%
31.7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3349€
9132€
12219€
14830€
-19.7%
-1.8%
4.1%
8.2%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2850€
8740€
10410€
13170€
-71.5%
-12.6%
4.1%
31.7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3341€
9291€
12120€
14830€
-19.7%
-1.5%
3.9%
8.2%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2850€
8740€
10380€
13170€
-71.5%
-12.6%
3.8%
31.7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3341€
9221€
12120€
14830€
-19.7%
-1.6%
3.9%
8.2%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2860€
8740€
10380€
13170€
-71.4%
-12.6%
3.8%
31.7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3349€
9090€
12067€
14830€
-19.7%
-1.9%
3.8%
8.2%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2850€
8740€
10350€
13170€
-71.5%
-12.6%
3.5%
31.7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3341€
8920€
12067€
14830€
-19.7%
-2.3%
3.8%
8.2%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2850€
8740€
10340€
13170€
-71.5%
-12.6%
3.4%
31.7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3341€
9249€
12120€
14830€
-19.7%
-1.6%
3.9%
8.2%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2850€
8740€
10340€
13170€
-71.5%
-12.6%
3.4%
31.7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3341€
9491€
12120€
14830€
-19.7%
-1%
3.9%
8.2%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2840€
8740€
10350€
13170€
-71.6%
-12.6%
3.5%
31.7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3341€
9640€
12219€
14830€
-19.7%
-0.7%
4.1%
8.2%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2850€
8740€
10350€
13170€
-71.5%
-12.6%
3.5%
31.7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3349€
9871€
12219€
14830€
-19.7%
-0.3%
4.1%
8.2%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2850€
8740€
10350€
13170€
-71.5%
-12.6%
3.5%
31.7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3341€
10090€
12231€
14830€
-19.7%
0.2%
4.1%
8.2%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2850€
8740€
10350€
13170€
-71.5%
-12.6%
3.5%
31.7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3349€
9890€
12278€
14830€
-19.7%
-0.2%
4.2%
8.2%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2850€
8740€
10350€
13170€
-71.5%
-12.6%
3.5%
31.7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3349€
10030€
12331€
14830€
-19.7%
0.1%
4.3%
8.2%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 21/07/2023 - 17/07/2024
13,307 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0114165030

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Plus

Inversió mínima

50000 EUR

Inversió a mantenir

50000 EUR

Categoria CNMV

Global

Núm. registre CNMV

2210

Patrimoni

127,20

Partícips

2.334

Valor liquidatiu a

8,50 EUR