Fons d'inversió

Descripció

La gestió pren com a referència el comportament de MSCI World Index Net Total Return.L'exposició a la renda variable és, com a mínim, del 75 %, materialitzada en valors de baixa, mitjana i, fonamentalment, alta capitalització borsària, i es dirigeixen principalment a mercats globals desenvolupats com Europa, Amèrica del Nord o Japó, sense descartar la resta de mercats globals. Pel que fa a emissors i mercats, podrà tenir una exposició màxima del 20 % en emergents.S'invertirà en aquells actius i zones geogràfiques on es consideri que hi ha una tendència positiva de revaloració, i de vegades la inversió total es poc concentrar en pocs actius o mercatsL'horitzó temporal recomanat és 5 anys.El Fons promou característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (EU) 2019/2088).UN PERCENTATGE DEL 25% EN EMISSIONS DE RENDA FIXA DE BAIXA QUALITAT CREDITÍCIA, ÉS A DIR, AMB RISC DE CRÈDIT ELEVAT.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • -
 • 2022
 • 21.02%
 • 2021
 • 11.05%
 • 2020
 • 32.61%
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 1.25%
 • 3 mesos
 • 7.75%
 • 6 mesos
 • -
 • 1 any
 • -
 • TAE 3 anys
 • -
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-02-28
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
940€
8600€
11100€
14520€
-90.6%
-14%
11%
45.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
8989€
14212€
19489€
-43%
-3.5%
12.4%
24.9%
2023-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
940€
8600€
11100€
14520€
-90.6%
-14%
11%
45.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1860€
9110€
14212€
19489€
-42.9%
-3.1%
12.4%
24.9%
2023-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
940€
8600€
11080€
14520€
-90.6%
-14%
10.8%
45.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
9161€
14212€
19489€
-43%
-2.9%
12.4%
24.9%
2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
940€
8600€
11080€
14520€
-90.6%
-14%
10.8%
45.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
9539€
14212€
19489€
-43%
-1.6%
12.4%
24.9%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
940€
8600€
11100€
14520€
-90.6%
-14%
11%
45.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1860€
9910€
14212€
19489€
-42.9%
-0.3%
12.4%
24.9%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
940€
8600€
11080€
14520€
-90.6%
-14%
10.8%
45.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
10151€
14212€
19489€
-43%
0.5%
12.4%
24.9%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
940€
8600€
11080€
14520€
-90.6%
-14%
10.8%
45.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
10130€
14170€
19489€
-43%
0.4%
12.3%
24.9%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
950€
8600€
11080€
14520€
-90.5%
-14%
10.8%
45.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1860€
9901€
14159€
19489€
-42.9%
-0.3%
12.3%
24.9%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1150€
8510€
10680€
14170€
-88.5%
-14.9%
6.8%
41.7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1310€
8998€
14721€
17396€
-33.4%
-2.1%
8%
11.7%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1150€
8510€
10640€
14170€
-88.5%
-14.9%
6.4%
41.7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1310€
9621€
14721€
17396€
-33.4%
-0.8%
8%
11.7%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1140€
8510€
10640€
14170€
-88.6%
-14.9%
6.4%
41.7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1310€
9920€
14721€
17396€
-33.4%
-0.2%
8%
11.7%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1140€
8510€
10640€
14170€
-88.6%
-14.9%
6.4%
41.7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1310€
10060€
14809€
17396€
-33.4%
0.1%
8.2%
11.7%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1140€
8510€
10640€
14170€
-88.6%
-14.9%
6.4%
41.7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1320€
10202€
14871€
17396€
-33.3%
0.4%
8.3%
11.7%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 17/04/2023 - 14/04/2024
24,951 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0161937018

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Plus

Inversió mínima

50000 EUR

Inversió a mantenir

50000 EUR

Categoria CNMV

Renta Variable Internacional

Núm. registre CNMV

1139

Patrimoni

85,00

Partícips

3.362

Valor liquidatiu a

183,64 EUR

Documentació

Informació legal obligatòria en la primera subscripció

Cambios relevantes