Fons d'inversió

Descripció

L'exposició a renda fixa oscil·larà entre 50%-100% i podrà ser pública o privada, inclœnt-hi dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats. Podrà invertir un màxim de 25% en bons convertibles, que podran ser íntegrament contingents. Un màxim del 10% dels actius podrà tenir qualitat creditícia baixa (BB+ o inferior), i la resta seran de qualitat creditícia mitjana (entre BBB- i BBB+) o alta (mín. A-). La durada tindrà un rang de 5 anys negatius a 10 anys.L'exposició a renda variable oscil·larà entre 0%-30% i sense limitació de capitalització borsària ni sectorial. Podrà invertir en tots els mercats mundials, com a màxim de 50% en emergents. No hi ha límit de risc de divisa.Podrà invertir, directament o indirectament per mitjà d'IIC, un màxim de 10% en societats cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari (REIT) i de 20% en matèries primeres.És un Fons de Fons, la inversió en IIC serà com a mínim de 50%. Podrà invertir un màxim de 10% en IIC, incloses IIC de gestió alternativa.L'horitzó temporal recomanat és de 3 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 4.42%
 • 2022
 • -
 • 2021
 • -
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 1.02%
 • 3 mesos
 • 1.44%
 • 6 mesos
 • 2.84%
 • 1 any
 • 6.02%
 • TAE 3 anys
 • -
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 3 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7450€
9220€
10030€
10660€
-25.5%
-7.8%
0.3%
6.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8261€
9329€
10069€
10650€
-6.2%
-2.3%
0.2%
2.1%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7450€
9220€
10030€
10660€
-25.5%
-7.8%
0.3%
6.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8261€
9340€
10060€
10650€
-6.2%
-2.3%
0.2%
2.1%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7450€
9220€
10010€
10660€
-25.5%
-7.8%
0.1%
6.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8261€
9400€
10060€
10650€
-6.2%
-2%
0.2%
2.1%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7450€
9220€
10010€
10660€
-25.5%
-7.8%
0.1%
6.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8261€
9389€
10060€
10650€
-6.2%
-2.1%
0.2%
2.1%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7450€
9220€
10010€
10660€
-25.5%
-7.8%
0.1%
6.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8261€
9329€
10051€
10650€
-6.2%
-2.3%
0.2%
2.1%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7450€
9220€
10000€
10660€
-25.5%
-7.8%
0%
6.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8261€
9309€
10039€
10650€
-6.2%
-2.4%
0.1%
2.1%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7450€
9220€
10000€
10660€
-25.5%
-7.8%
0%
6.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8261€
9461€
10030€
10650€
-6.2%
-1.8%
0.1%
2.1%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7450€
9220€
10000€
10660€
-25.5%
-7.8%
0%
6.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8261€
9499€
10030€
10650€
-6.2%
-1.7%
0.1%
2.1%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7450€
9220€
10000€
10660€
-25.5%
-7.8%
0%
6.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8261€
9499€
10030€
10650€
-6.2%
-1.7%
0.1%
2.1%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7450€
9220€
10000€
10660€
-25.5%
-7.8%
0%
6.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8261€
9499€
10030€
10650€
-6.2%
-1.7%
0.1%
2.1%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7450€
9220€
10000€
10660€
-25.5%
-7.8%
0%
6.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8261€
9499€
10021€
10650€
-6.2%
-1.7%
0.1%
2.1%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7450€
9220€
10000€
10660€
-25.5%
-7.8%
0%
6.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8261€
9499€
10021€
10650€
-6.2%
-1.7%
0.1%
2.1%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7450€
9220€
10000€
10660€
-25.5%
-7.8%
0%
6.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8261€
9499€
10021€
10650€
-6.2%
-1.7%
0.1%
2.1%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 17/07/2023 - 11/07/2024
5,642 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0113422028

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Estandar

Inversió mínima

600 EUR

Inversió a mantenir

6 EUR

Categoria CNMV

Global

Núm. registre CNMV

2491

Patrimoni

83,83

Partícips

3.681

Valor liquidatiu a

10,25 EUR